2
Ulkoinen muutos

2
Ulkoinen muutos

Oppimista voidaan tarkastella käyttäytymisessä, toiminnassa tai taidoissa tapahtuvina muutoksina tai kehityksenä. Tällainen muutos on havaittavissa ulkoisesti. Varhainen empiirinen tai kokeellinen psykologia kiinnitti huomion vain ulkoisesti havaittavaan ja mitattavaan toimintaan, myöhemmin esimerkiksi motorisen oppimisen tutkimus kytkee oppijan sisäisen toiminnan ja motorisen harjaantumisen yhteen. Mallioppiminen on erityisen moninainen ilmiö myös taideopetuksen näkökulmasta.

 

2
Ulkoinen muutos

Oppimista voidaan tarkastella käyttäytymisessä, toiminnassa tai taidoissa tapahtuvina muutoksina tai kehityksenä. Tällainen muutos on havaittavissa ulkoisesti. Varhainen empiirinen tai kokeellinen psykologia kiinnitti huomion vain ulkoisesti […]
Dec 29, 2016 /

2.1
Behaviorismi

Taustaa Behaviorismi perustuu John B. Watsonin tutkimuksiin 1910-luvulta lähtien. Hän taas perusti tutkimuksensa Ivan Pavlovin eläintutkimuksiin. Behaviorismi edustaa äärimmilleen vietyä kasvatusoptimismia. Luonnontieteiden kehitys vaikutti behaviorismin nousuun. Tarkastelun […]
Dec 28, 2016 /

2.2
Mallioppiminen

Mallioppiminen, havainnoimalla oppiminen ja jäljittely tarkoittavat suurin piirtein samaa asiaa. Tällaisessa oppimisessa kysymys on siitä, että käyttäytyminen muuttuu esimerkkiyksilöiltä (mallilta) saatujen sosiaalisten vaikutteiden tai niiden […]
Dec 28, 2016 /

2.3
Motoristen taitojen oppiminen

Motoristen taitojen oppiminen ja motorinen kehitys viittaavat toiminnallisiin muutoksiin kehossa ja sen osissa. Tämä muutos tapahtuu yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Motoristen taitojen oppiminen voidaan […]
Dec 28, 2016 /