3
Sisäinen näkökulma

3
Sisäinen näkökulma

Oppijan sisäiset, kognitiiviset prosessit alkoivat kiinnostaa oppimisen tutkijoita enenevästi viime vuosisadan puolesta välistä lähtien. Tämä oppimispsykologinen suuntaus on tuottanut valtavasti kirjallisuutta ja erilaisia näkemyksiä siitä, miten ja missä oppiminen tapahtuu, ja mikä on yksilön oman aktiivisuuden merkitys ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisprosessissa.

 

3
Sisäinen näkökulma

Oppijan sisäiset, kognitiiviset prosessit alkoivat kiinnostaa oppimisen tutkijoita enenevästi viime vuosisadan puolesta välistä lähtien. Tämä oppimispsykologinen suuntaus on tuottanut valtavasti kirjallisuutta ja erilaisia näkemyksiä siitä, […]
Dec 27, 2016 /

3.1
Kognitiivinen oppimiskäsitys

Taustaa 1950-luvulta lähtien oppijan kognitiiviset prosessit alkoivat kiinnostaa oppimisen tutkijoita. Tämä oli vastareaktio behaviorismiin. Varhaisin kognitiivinen suuntaus liittyi tietokoneen keksimiseen. Oppiminen rinnastettiin tietokoneen toimintaan, syntyi ns. informaationprosessointiteoria. […]
Dec 27, 2016 /

3.2
Konstruktivistinen oppimiskäsitys

Taustaa Konstruktivistinen oppimiskäsitys pohjautuu pitkälle historiaan ulottuvista perusolettamuksista, jotka liittyvät ihmiseen ja hänen oppimiseensa. Vaikka konstruktivismi ei siis ole uusi oppisuunta, on kiinnostus siihen helposti ymmärrettävissä […]
Dec 26, 2016 /

3.3
Sosiaalinen konstruktionismi

Sosiaalinen konstruktionismi on yksi suuntaus laajemmasta konstruktivistisesta tietoteoreettisesta paradigmasta (miten tieto syntyy). Näitä konstruktivistisia suuntauksia yhdistää näkemys, jonka mukaan tieto ei koskaan voi olla tietäjästä, […]
Dec 26, 2016 /