5
Yhteisön merkitys

5
Yhteisön merkitys

Oppimisen tarkastelu yhteisöllisestä näkökulmasta on yhä yleisempää. Ryhmäilmiöiden ja -dynamiikan tutkimus tuo oppimisteorioihin uusia näkökulmia ja vaikuttaa pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen kaikilla koulutustasoilla, myös taideopetuksessa.

 

5
Yhteisön merkitys

Oppimisen tarkastelu yhteisöllisestä näkökulmasta on yhä yleisempää. Ryhmäilmiöiden ja -dynamiikan tutkimus tuo oppimisteorioihin uusia näkökulmia ja vaikuttaa pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen kaikilla koulutustasoilla, myös taideopetuksessa.
Dec 23, 2016 /

5.1
Oppiminen yhteisöllisenä prosessina

Yhteisöllinen lähestymistapa lähtee sosiaalisen konstruktionismin perusteista: merkitykset luodaan yhteisöllisessä tilanteessa ja toiminnassa; ne syntyvät yhteistyönä, neuvotteluna. (ks. luku 3.3 Sosiaalinen konstruktionismi) Yhteisöllisyys muodostuu yksilöllisten ihmisten kesken eikä kussakin […]
Dec 22, 2016 /

5.2
Yhteistoiminnallinen oppiminen

Yhteistoiminnallinen oppiminen eroaa sekä perinteisestä opettajajohtoisesta ja usein kilpailusävytteisestä opiskelusta että perinteisestä ryhmätyöskentelystä. Yhteistoiminnallisen oppimisen eräs malli on ns. palapelitekniikka. Siinä perusryhmä on pysyvä kotiryhmä, joka […]
Dec 22, 2016 /

5.3
Ryhmäilmiöt

Vuorovaikutus on vuoroin vaikuttamista ja vuoroin vaikuttumista. Onnistunut sosiaalinen vuorovaikutus edellyttää toisten odotusten ymmärtämistä. Vuorovaikutusprosessien kehittämisessä on monia osa-alueita: viestintätaitojen kehittäminen, sosiaalisen kyvykkyyden kehittäminen (kyky […]
Dec 22, 2016 /

5.4
Dialogisuus

Seuraava esitys perustuu Eeva Anttilan väitöstyöhön, jonka aiheena on dialogisuus tanssipedagogiikassa. Koko työ on saatavilla netissä. Ks. myös Heli Kauppilan väitöskirja, erityisesti luku 5. Taustaa Dialoginen lähestymistapa […]
Dec 22, 2016 /