8
Syventävää aineistoa

8
Syventävää aineistoa

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -verkko-oppimateriaali avaa erilaisia näkökulmia aiheeseen, mutta se ei kata läheskään kaikkia kiinnostavia aiheita. Tässä viimeisessä luvussa esitellään joitakin täydentäviä näkökulmia. Lukuun voi tulla uusia osioita jatkossa. Luvussa 8.1 esitellään lisäksi joitakin keskeisiä kehityspsykologisia vaiheteorioita omatoimista kertausta ja itsenäistä opiskelua varten.

 

8
Syventävää aineistoa

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa -verkko-oppimateriaali avaa erilaisia näkökulmia aiheeseen, mutta se ei kata läheskään kaikkia kiinnostavia aiheita. Tässä viimeisessä luvussa esitellään joitakin täydentäviä näkökulmia. Lukuun […]
Dec 15, 2016 / Add Comment

8.1
Kehityspsykologia ja vaiheteoriat

Kehityspsykologia tarkastelee ihmisen psyykkisiä rakenteita ja toimintoja, sekä niissä tapahtuvia muutoksia ihmisen elämän eri vaiheissa. Kehitysvaiheita voidaan tarkastella kehityksen eri osa-alueiden (fyysinen, motorinen, kognitiivinen, sosioemotionaalinen) tai […]
Dec 15, 2016 / Add Comment

8.2
Lapsi kulttuurisena konstruktiona

Onko lapsi kehittymätön, epävalmis? Onko aikuinen aina kehittynyt, valmis? Vai voisiko aikuinen oppia lapselta mitään? Uuden, muuttuvan lapsikäsityksen mukaan lapsi on aktiivinen ja osaava. Liisa Karlsson […]
Dec 15, 2016 / Add Comment

8.3
Inkeri Savan ajatuksia taiteen oppimisesta

Taiteellinen oppiminen ulkoaohjautuvana taitavana suorituksena ja jäljittelynä Behaviorismia edustava suuntaus estetiikassa on mimeettinen traditio: taide on todellisuuden jäljittelyä ja taiteen oppiminen tapahtuu jäljittelemällä, matkimalla. Tämän näkökulman […]
Dec 15, 2016 / Add Comment

8.4
Aivojen tanssi: neurofysiologista taustaa

Yhdysvaltalainen tanssipedagogi Anne Green Gilbert on kehittänyt menetelmän nimeltä ”BrainDance”, jossa tuetaan aivojen kehitystä liikkuen ja tanssien (Gilbert 2006; Creative Dance Center 2013). BrainDance on […]
Dec 15, 2016 / Add Comment