Julkaisun tiedot

Julkaisun tiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

 

Käsikirjoitus

Professori Eeva Anttila

Muut kirjoittajat

Tanssitaiteen tohtori Hanna Pohjola luku 2.3 Motoristen taitojen oppiminen
Tanssitaiteen tohtori Teija Löytönen luku 3.3 Sosiaalinen konstruktionismi
Tanssitaiteen tohtori Heli Kauppila luvut 4.4 Holistinen ihmiskäsitys sekä 5.3 Ryhmäilmiöt

Julkaisija

2017 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
2004 Teatterikorkeakoulu, virtuaaliyliopisto-hanke

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 58

© Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu & Eeva Anttila