Valaistuksen historiaa

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 54

Valaistuksen historiaa

Tarja Ervasti

 

Johdanto

Valaistuksen historiaa -verkkokirja on tarkoitettu ensisijaisesti valosuunnittelun opiskelijoiden oppimateriaaliksi. Se soveltuu hyvin myös muille esittävän taiteen ja visuaalisen kulttuurin opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä […]
Mar 27, 2015 / Add Comment

Julkaisun tiedot

Valaistuksen historiaa   Käsikirjoitus, kuvatoimitus, lainausten käännökset TeM Tarja Ervasti Julkaisija 2017 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu 2004 Teatterikorkeakoulu Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 54 © Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu & Tarja Ervasti
Mar 27, 2015 / Add Comment

1
Elävän tulen aika

Teatterin esihistoriassa esittäminen ja rituaali olivat lähellä toisiaan. Yleisesti ajatellaan teatterin saaneen alkunsa vuodenkiertoon liittyvistä juhlista ja niihin liittyvistä riiteistä. Alusta alkaen teatterissa oli keskeistä […]
Mar 26, 2015 / Add Comment

2
1700-luku, teatteria hoveille ja porvareille

1700-luvulla alkoivat suuret yhteiskunnalliset muutokset yksinvaltaisten monarkioiden murtuessa. Kaupungit kasvoivat elinkeinoelämän muuttuessa. Maatyöväen ja hallitsijoiden väliin syntyi porvaristo, kauppiaitten, ammatinharjoittajien ja käsityöläisten yhteiskuntaluokka. Hoviteattereiden rinnalle perustettiin […]
Mar 25, 2015 / Add Comment

3
1800-luvun näyttämö­illuusioita

Tekniikan vallankumous muutti yhteiskunnallisia rakenteita perusteellisesti 1700- ja 1800-luvuilla. Höyrykoneiden yleistyminen teollisuudessa, sekä rautateiden ja höyrylaivojen mahdollistamat yhteydet vaikuttivat teollisen massatuotannon ja säännöllisen mannertenvälisen kaupan […]
Mar 25, 2015 / Add Comment

4
Valaistustekniikka liekistä sähköön

Teatterivalaistuksen perustavat tekniset ja sisällölliset vaikutuskeinot muotoutuivat jo elävän tulen aikana. Vaikka kynttilöillä ja öljylampuilla toteutettu valaistus olikin nykysilmin nähden vaatimatonta, valoa voitiin suunnata, kohdistaa, […]
Mar 25, 2015 / Add Comment

5
Realismi ja naturalismi

1800-luvulla luonnontieteiden kehitys, teollistuminen ja kaupungistuminen synnyttivät teattereille uuden potentiaalisen yleisön. Kasvavalla keskiluokalla ja työväestöllä oli nyt myös vapaa-aikaa. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus kärjisti sosiaalista kehitystä ja […]
Mar 25, 2015 / Add Comment

6
Modernismin edelläkävijät

Umpikujaan ajautunut naturalismi oli 1900-luvun vaihteen teatterinuudistajien yhteinen vihollinen. Sähkövalon aikakautena maalattujen kulissien tenhovoima oli kadonnut ja ne haluttiin korvata abstraktilla, plastisella tilalla ja musiikin […]
Mar 20, 2015 / Add Comment

7
Teatterin avant garde

Teollinen vallankumous muutti maailmaa 1900-luvun vaihteessa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Luonnontieteiden saavutukset, sähkön käyttöönotto ja uusien keksintöjen soveltaminen tuotantoon loivat kehitysoptimismin, joka valoi uskoa vaurauden, […]
Mar 19, 2015 / Add Comment

8
Saksan poliittinen teatteri

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksassa alkoi voimakas poliittisesti ja yhteiskunnallisesti tietoisen teatterin kukoistuskausi. Maailmansodan järkytykset, keisarinvallan kukistuminen ja uuden Weimarin tasavallan rakentaminen loivat pohjan aktiiviselle yhteiskunnan […]
Mar 19, 2015 / Add Comment

9
Valaistuksen metodit muovautuvat

1900-luvun alkupuolella luotiin pohja modernin valaistuksen kehitykselle. Appian luomaa periaatetta, jossa diffuusiin yleisvaloon yhdistyi suuntaava valo dramaturgisen funktion alaisuudessa, sovellettiin monin eri tavoin. Craigin ja […]
Mar 19, 2015 / Add Comment

10
Tanssivalaistus

Tanssitaiteessa tapahtui useita perusteellisia muutoksia 1800-luvun lopulla. Laajemmin muutokset liittyivät koko teatterikentässä tapahtuvaan uudistumiseen. Balettia ei esitetty enää ainoastaan hoviteattereissa, vaan perustettiin yksityisiä balettiryhmiä, joiden […]
Mar 18, 2015 / Add Comment

11
Nykyteatterin monimuotoisuus

1900-luvun lopun teatteritaide sai postmoderneja vaikutteita ja hylkäsi eheyden ja yhtenäisyyden pyrkimyksen, samoin kuin objektiivisen katsojan olemassaolon. Kaikista tyyleistä ja lähteistä ammentava lavastus- ja valaistustaide […]
Mar 18, 2015 / Add Comment