10.1
Tanssitaiteen topografiaa — rakenteet, infrastruktuuri, volyymi

10.1
Tanssitaiteen topografiaa — rakenteet, infrastruktuuri, volyymi

Vuonna 2010 julkaistu tanssitaidetoimikunnan tilaama tanssin strategia Tanssissa on tulevaisuus antaa melko kattavan kuvan tämän päivän taidetanssin kentästä ja sen toimijoista. Tanssin tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisemat tilastot kertoittavat puolestaan tanssitaiteen määrällisiä faktoja sekä VOS tanssiteattereiden että vapaan kentän osalta. Anu Oinaalan ja Vilja Ruokolaisen (2013) tutkimus avaa esittävän taiteen vapaan kentän tilannetta myös tanssin osalta ja Anu Oinaala (2013, 19–24) selvitys tuo esille tanssin alaa ja tanssin toimijoihin kohdistuvan jatkuvan toimintatapojen monipuolistumisen tarpeet ja vaatimukset.

Artikkelit

Tanssissa on tulevaisuus. Tanssin visio ja strategia 2010–2020. 2009. – www.taike.fi/documents/10162/50966/ta1.pdf

Tanssitaiteen volyymi nyt tanssin vuoden 2015 tilastojen yhteenveto 2015. – www.danceinfo.fi/wp-content/uploads/2016/06/Tilastoyhteenveto-2015-1.pdf

Oinaala, Anu & Ruokolainen, Vilja. 2013. Vapaan kentän jäljillä – Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä. Cuporen verkkojulkaisuja 20 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. – www.cupore.fi/documents/VapaanKentanJaljilla.pdf

Oinaala, Anu. 2013. Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys. Cupore ja Opetushallitus verkkojulkaisu, 19–24. – www.oph.fi/download/151276_Osaamistarveselvitys_teatteri_tanssi_sirkus.pdf