10
Monimuotoista lähihistoriaa

10
Monimuotoista lähihistoriaa

Oppimateriaalin viimeisessä  luvussa tulevat esille Suomen tanssitaiteen nykyiset perusrakenteet, instituutiot ja erilaiset toimijat sekä taloudelliset ja määrälliset volyymit. Suurin osa tanssitaiteilijoista toimii niin sanotulla vapaalla kentällä. Säännöllistä valtion tukea nauttivien yhdentoista tanssiteatterin lisäksi Suomessa toimii tällä hetkellä (2017) noin viisikymmentä erilaista tanssiryhmää ja alati kasvava joukko itsenäisiä tanssintekijöitä. Vuodesta 2004 toimineet valtion rahoittamat tanssin aluekeskukset ovat keskeisessä roolissa vapaan tanssin kentän organisoimisen ja erilaisten toimintamuotojen suunnittelijoina ja tuottajina eri puolilla Suomea. Lisäksi pitkään Suomessa vireillä ollut Tanssin talo on saamassa pysyvät tilat Helsingin Kaapelitehtaalle.

Viimeisinä vuosikymmeninä tanssi ja tanssitaide on integroitunut myös osaksi ns. soveltavan taiteen erilaisia työskentelytapoja ja laajentuneen koreografikäsityksen myötä esityksen, sen tekijöiden, esiintyyjien ja katsojien olemisen tavat ovat olleet tutkailun kohteena sekä sanallisesti että erilaisina esitystekoina. Pienimuotoisen ja hyvinkin lokaalisen toiminnan lisääntymisen rinnalla tanssitaide on muuttunut entistä kansainvälisemmäksi. Tanssivierailut, residenssitoiminta, festivaalit, kansainväliset hankkeet, opiskelijavaihto, internetin kautta tapahtuva jakaminen ovat tehneet kansainvälisyydestä suomalaisten tanssitekijöiden arkipäivää ja yhden “hengissä” selviämisen keinon.