Johdanto

Johdanto

Suomen taidetanssin historiaa nettioppimateriaali jakautuu kahteen eri tyyliseen osaan. Ensimmäinen osa (luvut 1–8) ovat kronologinen historiallinen katsaus Suomen taidetanssin historiaan 1800-luvulta 1980-luvulle, joka toimitin jo vuonna 2003. Toinen osa (luvut 8–9) on kokoelma olemassa olevista artikkeleista ja tutkimuksista, jotka tuovat näkyviin 1980-luvulta alkanut tanssitaiteen murrosta ja siihen liittyviä ilmiötä sekä hahmottavat tämän hetkisen tanssin kentän rakenteita ja toiminnan tapoja. Tämä osan oppimateriaalia keräsin, valitsin ja toimitin vuosina 2016–2017. Samalla ensimmäisen osan 1–8 lukujen visuaalista ulkonäköä ja vähäisissä määrin myös kirjallista sisältöä päivitettiin ja joihin lukuihin linkitettiin uutta tutkimusta ja netistä löytyviä teksti- ja videolinkkejä.

Ensimmäisen osan pääluvut ovat seuraavat:

  1. Ennen kuin kaikki alkoi
  2. Ensiaskeleet 1900-luvun alku
  3. Perustetaan kansallinen baletti (1916–1945)
  4. Vapaan tanssin kurkotus 1910–1950-luvut
  5. Balettimallia idästä (1946–1979)
  6. Baletin ovet aukeavat länteen (1980–)
  7. Amerikkalaisen modernin tanssin maihinnousu (1960-luku)
  8. Moderni tanssi ammatiksi (1970–1980-luvut).

Tiedot näihin lukuihin on kerätty olemassa olevasta kirjallisuudesta, tanssitutkimuksesta ja arkistolähteistä. Lisäksi olen rikastuttanut suppeita kirjoittamiani tekstejä muualla julkaistuilla lehti- ja tutkimusartikkeleilla. Eri päälukujen sisältö ja tutkimuksen syvyys eivät ole tasapainossa keskenään, sillä tieto ja tutkimus suomalaisen taidetanssista on hajanaista ja monelta osin myös melko pinnallista. Historia on kuitenkin aina tulkintaa, jos ei muuten niin siihen kuuluvien asioiden ja tapahtumien valinnan kautta. Oppimateriaalin valintoihini on vaikuttanut olemassa oleva materiaali; käsiohjelmat, valokuvat, videot ym. ja niiden tekijänoikeudet. Tämän osan tulkinta noudattaa pitkälti olemassa olevaa Suomen taidetanssin perusnarraatiota, joka on muodostunut pitkälti muutamien Suomen taidetanssin historiasta kirjoittaneiden ja sitä tarkastelleiden sekä tutkineiden henkilöiden kirjoituksista.

Oppimateriaalin toisen osa pääluvut ovat seuraavat:

9. Tanssitaiteen murroksesta 1980-luvulta nykypäivään

10. Moniulotteista lähihistoriaa

Näissa kahdessa luvussa Suomen taidetanssin viimeisiä vuosikymmeniä hahmotetaan nyt hetkestä käsin. Materiaali ei pyri antamaan selkeää tulkintaa tai järjestelmällisesti ja kattavasti etenevää kronologiaa, vaan sen sijaan se kokoaa yhteen jo olemassa olevia artikkeleita, jotka liittyvät viime vuosikymmenien Suomen tanssiin, erityisesti nykytanssiin. Luvun 9 alussa on johdanto joka avaa tarkemmin kahden viimeisen luvun luonnetta, painotuksia, rajoitteita ja sisältöjä.

Valitettavasti Suomen taidetanssin historiaa oppimateriaali ei sisällä paljoakaan oheismateriaalia, joka auttaisi sinua hahmottamaan paremmin tanssin yhteyksiä Suomen historiaan ja kulttuurihistoriaan.

Menneen esittäminen tulkittuina historioina ei ole yksinkertaista eikä suoraviivaista toimintaa. Tarkastelen hieman historioihin liittyviä kysymyksiä ja tulkintojen muodostumista suomalaisessa tanssissa Tanssilehteen vuonna 2008 kirjoittamassani artikkelissa, joka antaa yleiskuvan miten ja keiden toimesta Suomen taidetanssin historiaa on kirjoitettu ja esitetty.

Tervetuloa oppimaan, pohtimaan ja tulkitsemaan menneyttä oppimateriaalin äärellä yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Anne Makkonen PhD, tutkija-tuntiopettaja