1.4
Megaliittinen arkkitehtuuri: suurten kivipaasien taide

1.4
Megaliittinen arkkitehtuuri: suurten kivipaasien taide

Maanviljelyksen yleistymistä seuranneen ihmisten paikalleen asettumisen myötä alkoi kiinteän arkkitehtuurin kehittyminen. Varhaisimmat löydetyt sakraalit eli pyhät rakennukset kuten temppelit ovat Välimeren alueella perua noin 3000-luvulta eea. Ne konstruoitiin suurista kivipaasista ja ne ovat varhaisimpia esimerkkejä ns. megaliittisesta (megas = suuri, lithos = lohkare) arkkitehtuurista. Tässä rakennusmetodissa suuri kivipaasi asetetaan kahden pystysuoran, kannattavan paaden varaan. Tämä rakennustapa eli pylväs-palkisto-tekniikka jatkui periaatteessa aina antiikin Kreikan ja Rooman aikoihin.

Megaliittista arkkitehtuuria on säilynyt Lähi-idän, Välimeren ja Länsi-Euroopan alueilta. Sen tunnetuin esimerkki on Stonehenge Englannissa (1/11). Sen hevoskengän muotoista ydinosaa ympäröi kaksi samankeskistä kivikehää. Se koostuu kaikkiaan noin sadasta lohkareesta, joista 42 on vielä pystyssä. Kivilajeina on hiekkakivi ja noin 300 kilometrin päästä paikalle kuljetettu kovempi kivilaji, doleriitti.

Stonhengen tarkoitusta ei ole kyetty selvittämään vaikkakin tulkintayritykset ovat olleet villit. On ehdotettu, että se olisi muualta tulleen arkkitehdin luoma tai ufojen maan päälle laskema jne. Tähtitieteellä vaikuttaisi kuitenkin olleen avainasema sen synnyssä, sillä se aukeaa suuntaan, josta aurinko nousee kesäpäivänseisauksena. Muutenkin kivien asemointi vaikuttaisi olevan yhteydessä taivaankappaleiden liikkeisiin.

Maanviljelyn yleistyessä muissakin kulttuureissa, kuten Kiinassa, Egyptissä ja Keski-Amerikassa pystytettiin rakennuksia, jotka heijastavat tähtitieteellisiä ilmiöitä. Syynä saattaa olla, että vuoden kierron ennustettavuus oli maanviljelykselle lähes välttämätön edellytys. Samalla alkoivat kehittyä erilaiset kalenterijärjestelmät. Usein valta vaikuttaa olleen yhdistynyt tähän, lähes maagisena pidettyyn kykyyn ennakoida tähtitieteellisiä ilmiöitä. Hallitsijan ja/tai papiston valta saattoi saada oikeutuksensa tai ”siunauksensa” esim. taivaankappaleilta tarkkaan ajoitetuissa rituaaleissa, jotka suoritettiin Stonehengen kaltaisissa, observatoriomaisissa rakennelmissa.