2 Varhaiset korkeakulttuurit: Mesopotamia ja Egypti

2 Varhaiset korkeakulttuurit: Mesopotamia ja Egypti

Käsite ”korkeakulttuuri” viittaa varhaisiin kaupunkimaisiin yhteiskuntiin, joista myöhemmin kehittyivät ensimmäiset valtakunnat. Ne syntyivät yleensä jokilaaksoihin, joissa maanviljelylle välttämätöntä kastelujärjestelmää saatettiin kehittää jokia hyödyntäen. Intian varhainen Indus-kulttuuri syntyi Indusjoen laaksoon nykyisen Pakistanin ja Intian alueilla ja Kiinan korkeakulttuuri kehittyi Keltaisen joen laaksossa. Eurooppaa lähinnä olleet varhaiset korkeakulttuurit puolestaan kehittyivät Lähi-idässä Eufrat- ja Tigrisjokien laaksoihin sekä Egyptiin Niilin laaksoon.

Käsite ”korkeakulttuuri” saa helposti arvoväritteisen leiman. Ikään kuin sillä tarkoitettaisiin jotakin ratkaisevasti kehittyneempää ja arvokkaampaa kuin esihistoriallisilla tai varhaisilla ”primitiivisillä” kulttuureilla, vaikka nekin olivat jo monessa mielessä hyvin kehittyneitä. Korkeakulttuuri on vakiintunut termiksi merkitsemään urbaania, kaupunkimaista kulttuuria, jossa on havaittavissa seuraavanlaisia ilmiöitä:

 • Maanviljely oli kehittynyt siten, että se tuotti ylijäämää.
  Se puolestaan mahdollisti sen että
 • osa väestöstä saattoi omistautua muihin toimiin ja muihin ammatteihin,
  mikä johti
 • ammattikuntien eriytymiseen ja vähitellen luokkayhteiskuntaan.
 • Kaupan kasvu johti maksuvälineiden ja kirjanpitojärjestelmien luomiseen.
  Jälkimmäinen puolestaan johti
 • kirjoitusjärjestelmien syntyyn.

Mesopotamian ja Egyptin varhaiset korkeakulttuurit olivat pitkälti rinnakkaiset ja ne vaikuttivat jossain määrin toisiinsa. Tässä yhteydessä niiden leimalliset taiteelliset ja arkkitehtoniset ilmiöt esitellään kuitenkin perinteisesti omina kokonaisuuksinaan. Linkkiviitteissä annetaan tiiviit luonnehdinnat Indus-kulttuurista ja Kiinan varhaisesta taiteesta.