Finlands teaterhistoria

Teaterhögskolans publikationsserie 69

Finlands teaterhistoria

Pentti Paavolainen

Inledning

Finlands teaterhistoria är ett webbläromedel som rymmer en rätt omfattande och detaljerad beskrivning av teaterkonsten i Finland inklusive besläktade konstarter. Materialet är sammanställt för studier […]
jan 7, 2015 / Add Comment

4
Teatrar grundas i hela landet åren 1902—1930

Det fjärde kapitlet i Finlands teaterhistoria inleds med att Nationalteaterns nya byggnad står färdig. Tidsmässigt sammanfaller det med förtrycksperioden 1899–1905 och ett alltmer artikulerat medborgarsamhälle […]
dec 30, 2014 / Add Comment