Bildförteckning

Bildförteckning

Disclaimer

The publisher has made every effort to contact the copyright holders of images exposed in the European Theatre History Study material and to obtain permission to publish them. This has not been possible in every case, however, and we would welcome correspondence from those individuals/companies whom we have been unable to trace. In case a permission would not be given, the images will be removed as soon as possible.

Ansvarsfriskrivning

Utgivaren har gjort allt för att nå upphovsrättsinnehavarna till det bildmaterial som förekommer i denna publikation för att få publiceringsrätten. Det har ändå inte varit möjligt att nå dem alla. Vi är därför tacksamma om sådana personer eller institutioner tar kontakt, som vi inte har lyckats spåra. Om ni inte vill överlåta publiceringsrätten, kommer vi så fort som möjligt att ta bort ifrågavarande bildmaterial.

1 Åbo som centrum för teaterkultur fram till år 1827

2 Helsingfors som centrum för teaterlivet fram till år 1872

3 Finska teatern på syskonen Bergboms tid

 

4 Teatrar grundas i hela landet åren 1902—1930

5 Konstnärerna och hantverkaryrket — teaterfältets stabila år 1930—1959

6 Generationsutmaningar och scenkonstens nya uppdrag 1959—1978

7 Scenisk mångfald och år av stark ekonomisk tillväxt 1978—1992

8 Strukturomvandling, splittring i leden och etik 1992—2015