Litteraturförteckning

Litteraturförteckning

Ahlfors 2001. Bengt Ahlfors: Äventyr i teaterbranschen. Minnen och sidorepliker. Söderströms. Pieksämäki.

Arminen 1989. Ilkka Arminen: Juhannustansseista Jumalan teatteriin. – Suomalainen julkisuus ja kulttuurisodat. Tutkijaliitto. Helsinki.

Aro 1977. Matti Aro: Suomalaisen teatterin vaiheita. Karisto. Hämeenlinna.

Aro 1982. Matti Aro: Kestävä kaarisilta. Sörnäisten työväennäyttämön – Helsingin Työväenteatterin historiikki vv. 1900–1965. Helsinki.

Arvelo 1968. Ritva Arvelo: Teatterimme umpihaude. Kansankulttuuri. Pori.

Arvelo Ritva & Räsänen Auli 1987. Tanssitaiteen vuosikymmenet. Suomen Tanssitaiteilijain Liitto. Helsinki.

Aspelin-Haapkylä 1906–1910. Eliel Aspelin-Haapkylä: Suomalaisen teatterin historia I–IV. SKS. Helsinki. [Teokseen viitataan verkko-oppimateriaalissa lyhenteillä: EAH1, EAH2, EAH3 ja EAH4.]

Bandler 1992. Vivica Bandler: Vastaanottaja tuntematon; yhteistyössä Carita Backströmin kanssa. (Adressaten okänd. I samarbete med Carita Backström.) Suom. Juha Siltanen. Helsinki. Otava.

Bergbom 1872/1960. Kaarlo Bergbom: Kaarlo Bergbom ja Suomalaisen teatterin synty. Kaarlo Bergbomin kirjoitukset teatterioloistamme 1872. Johdannon kirjoittanut Eino Kauppinen. Otava. Helsinki.

Brask 1878: Samuel Petri Brask: Filius Prodigus seu Imperitus Peregrinans. Thet är Een Comoedia Om Then Förlorade Sonen eller Een Ofärfaren Wandringsman. (1645/1655). Samlade vitterhetsarbeten af Svenska författare från Stjernhelm till Dalin. (pp. 1–103) Efter originalupplagor och handskrifter utgifna av P.Hanselli. XXII delen. Förord av P. Hanselli. Uppsala.

Byckling 1984. Liisa Byckling: Helsingin venäläisen Aleksanterin teatterin rakennusvaiheet. Narinkka. Helsingin kaupunginmuseo.

Byckling 1984b. Liisa Byckling: Pietarin keisarillisen teatterin näyttelijöitä Helsingissä. Venäläiset Suomessa 1809–1917. Historiallinen arkisto 83. SHS. Helsinki.

Cederberg 1917: Eino Cederberg: Tuhlaajapoika-aihe. Sen pohjoismaiset edustajat ja sen suhde ylioppilaskomedioihin. Tutkimuksia koulunäytelmän alalta. (diss.) Helsinki.

Chronander 1876: Jacob Chronander: Surge eller Flijt- och oflijtighetz Skode-spegel, författat vthi Een lustigh Comoedia. (1647). Samlade vitterhetsarbeten af Svenska författare från Stjernhelm till Dalin. (pp. 3–91) Efter originalupplagor och handskrifter utgifna av P. Hanselli. XXI delen. Förord av P.Hanselli. Uppsala.

Chronander 1876b: Jacob Chronander: Bele-Snack eller Een ny Comoedia. (1649). Samlade vitterhetsarbeten af Svenska författare från Stjernhelm till Dalin. (pp. 93–200) Efter originalupplagor och handskrifter utgifna av P.Hanselli. XXI delen. Förord av P. Hanselli. Uppsala.

Chydenius Kaj & Mäkelä Heikki 1977. ”Vapaista teatteriryhmistä liikkuviksi ammattiteattereiksi”. Teoksessa Monikasvoinen teatteri. 50. teatteripäivien juhlajulkaisu. Toim. Pekka Kyrö. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry. Helsinki.

Cygnaeus 1897: Gustaf Cygnaeus: Drag ur Finlands teaterhistoria under 1600-talet. Svenska Litteratursällskapets skrifter XXXIV. Förhör & uppsatser 1895–1896. (p.1–28.) Helsingfors.

Dahlberg 1992. Gunilla Dahlberg: Komediantteatern i 1600-talets Stockholm. Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms stad 106. (pp 578). Stockholm.

Dahlström 1948. Svante Dahlström: C. G. Bonuviers teaterhus av 1817. Kring konst och kultur. Studier tillägnade Amos Andersson. 3.IX.1948. Andersson, Otto [et al.]. Söderström. Helsingfors.

Dietl 1998. Cora Dietl: Das frühe deutsche Drama, von den Anfängen bis zum Barock. Helsingin Yliopistopaino. Helsinki.

[Lyhenteet: EAH1, EAH2, EAH3 ja EAH4 verkko-oppimateriaalissa viittaavat teokseen: Aspelin-Haapkylä 1906–1910. Eliel Aspelin-Haapkylä: Suomalaisen teatterin historia I–IV. SKS. Helsinki.]

Edgren 1993. Helena Edgren: Mercy and justice. Miracles of the Virgin Mary in Finnish Medieval Wall-Paintings. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 100. Transl. Jyri Kokkonen. Vammala.

Einarsson 1995. Sveinn Einarsson: How Old is the Theatre in the Nordic Region? Nordic Theatre Studies. Vol 7. (pp 7–20). Ed. Kacke Götrick. Gideå.

Ekholm 1990. Kai Ekholm (toim.): Kielletyt. Things to come. Orivesi.

Enckell 1963. Olof Enckell: Suomen ruotsinkielinen kirjallisuus 1600–1770. (suom. R. Puranen). Suomen kirjallisuus, osa 2. Ruotsin ajan kirjallisuus. Toim. Martti Rapola. Suomalaisen kirjallisuuden seura: Otava. Helsinki.

Finne 1939. Jalmari Finne: Ihmeellinen seikkailu. Jyväskylä 1939.

von Frenckell 1943. Ester-Margaret von Frenckell: Offentliga nöjen och privata i Helsingfors 1812–1827. Söderströms. Helsingfors.

von Frenckell 1952. Ester-Margaret von Frenckell: Sju magra år med Thalia. Söderströms. Helsingfors.

von Frenckell 1953. Ester-Margaret von Frenckell: Comoedie Directeuren Carl Gottfried Seuerling och dess hustru Theater Directeurskan Margaretha Seuerling. Frenckellska tryckeri aktiebolagets presentboksserie; 6. Frenckellska tryckeri aktiebolaget. Helsingfors.

von Frenckell 1972. Ester-Margaret von Frenckell: ABC för teaterpubliken. (pp 231). Söderströms & Co. Borgå.

Gunell 1995. Terry Gunell: The Play of Skyrnir. A new look at the old idea of ancient Scandinavian drama. Nordic Theatre Studies. Vol 7. (pp 21–35). Ed. Kacke Götrick. Gideå.

Gunnell 1995b. Terry Gunell: The Origins of Drama in Scandinavia. Cambridge D. S. Brewer.

Gunnell 1996. Terry Gunell: The Rights of the Player: Evidence of Mimi and Histriones in Early Medieval Scandinavia. (p 1–31). Comparative Drama Vol 30/1996/No1.

Gyllenius 1882. Per Gyllenius: Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii Dagbok 1622–1667. Ed. Reinh. Hausen. (pp 369). Finska Statsarkivet. Helsingfors.

Haavio 1948. Martti Haavio: Piispa Henrik ja Lalli. Piispa Henrikin surmavirren historiaa. WSOY. Helsinki.

Hammergren Lena; Helander Karin; Rosenberg Tiina; Sauter Willmar 2004. Teater i Sverige. Gidlunds förlag.

Halme 1928. Kaarle Halme: Arkadia. Elämäni kuvia maailma kuvastaelevilta palkeilta kansallisen kevättunnelman ajoilta. Helsinki.

Harju 1996. Hannu Harju: Ylioppilasteatteri 1976–96. Liikkeen lipunkantajasta yksilölliseen hurmokseen. Gaudeamus. Helsinki.

Heikel 1940. Ivar A. Heikel: Helsingin yliopisto 1640–1940. Helsinki.

Heikkilä 1972. Ritva Heikkilä: Sata vuotta suomalaista teatteria. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton julkaisuja n:o 14. Helsinki.

Heikkilä 1998. Ritva Heikkilä: Ida Aalberg. Näyttelijä Jumalan armosta. WSOY. Helsinki.

Helavuori 1987. Hanna-Leena Helavuori: Työväenteatteri, työväenkulttuuri, historia. Työväenteatterin historian tutkimuksellisista lähtökohdista. Työväki näyttämöllä. 2/1987. Teatterimuseo.

Helavuori Hanna-Leena & Seilo Raija-Liisa 1988. Pennissä alku. Hurja joukko ja Penniteatteri 1970–1986.Penniteatterin kannatusyhdistys ry. Helsinki.

Helavuori 1991. Hanna-Leena Helavuori: Suomalaisen työväenteatterin arki ja teoria. Arjen merkit. Arki, taide ja tutkimus. Toim. Pirjo Ahokas, Otto Lappalainen ja Jukka Sihvonen. Kirjastopalvelu. Helsinki.

Henrik [Liiviläinen] 2003. Liivinmaan kronikka. Henrici Chronicon Livoniae (n 1224–7). suom. Maijastina Kahlos & Raija Sarasti-Wilenius. SKS. Helsinki.

Hirn 1949. Yrjö Hirn: Teatrar och teaterstrider i 1800-talets Finland. Holger Schildts förlag. Helsingfors.

Hirn 1970. Sven Hirn: Teater i Viborg 1743–1870. Söderström & Co. Helsingfors.

Hirn 1982. Sven Hirn: Våra danspedagoger och dansnöjen. Undervisning och evenemang före 1914. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors.

Hirn 1992. Sven Hirn: Operett i Finland 1860–1918. Svenska Litteratursällskapet i Finland. Helsingfors.

Hirn 1998. Sven Hirn: Alati kiertueella. Teatterimme varhaisvaiheita vuoteen 1870. Yliopistopaino. Helsinki.

Hirn 1991. Sven Hirn: ”Korpikansa ihastui operettiin”. HS-kuukausiliite. N.o 7. 6.4.1991.

Hirn 2001. Sven Hirn: Apolloteatteri. Katsaus 1900-luvun alun Helsingin näyttämötaiteeseen ja huvielämään. Yliopistopaino. Helsinki.

Holmberg 1999. Kalle Holmberg: Vasen suora. Keuruu.

Hoogland Claes & Kjellin Gösta (red.) 1970. Bilder ur svensk teaterhistoria. Sveriges Radios förlag. Stockholm/Lund.

Hotinen 2002. Juha-Pekka Hotinen: Tekstuaalista häirintää. Kirjoituksia teatterista, esitystaiteesta. Elektra. Like. 2002.

Ilmari 1971. Wilho Ilmari: Teatterimiehen lokikirja. Toim. Räty-Hämäläinen Aino. Tammi. Helsinki.

Ingelius 1856. Axel Gabriel Ingelius: Heinolablomman. Katso myös: Koskimies-Apiola 1964. Irma Koskimies-Apiola: ”Heinolan kukka” ja sen tekijä”: [Axel Gabriel Ingelius]. (Erip. sanomalehti Itä-Hämeestä marraskuussa 1964). Heinola.

Ingelius 1861. Gustaf Edvard Ingelius: Om medeltidens skådespel och deras fortgång till senare tider med särskilt fästat afseende vid Finlands äldste dramatiske författare Jakop Pehrsson Chronander. (diss.). Helsingfors.

Jalkanen Hugo & Koski Pirkko 1986. ”Työväen teatteri 1899–1906”, liite teoksessa: Koski, Pirkko 1986. Kansan Teatteri 1. Kansan Näyttämö. Koiton Näyttämö. Forssa.

Kalemaa 1980. Kalevi Kalemaa: Aatteen ja taiteen liitto. Suomalaisen työväenteatterin ja Työväen Näyttämöiden Liiton (1920–1980) kehityslinjoja. Työväen Näyttämöiden Liitto. Helsinki–Tampere.

Kalemaa 1995. Kalevi Kalemaa: Tuommoisia ja tämmöisiä. Roineen teatterisuvun vaiheita. Juva.

Kalemaa 2001. Kalevi Kalemaa: Eino Salmelainen – elämä ja teokset. Juva.

Kalemaa 2003. Kalevi Kalemaa: Edvin Laine – sisulla ja sydämellä. WSOY.

Kalima 1962. Eino Kalima: Sattumaa ja johdatusta. Porvoo 1962.

Kalima 1968. Eino Kalima: Kansallisteatterin ohjissa. Muistelmia II. WSOY. Helsinki.

Kallinen Timo & Hokkanen Pirjo & Hongisto Marjut. (toim.) 1977. [Helsingin] Ylioppilasteatteri 1926–1976. Tampere.

Kallinen 2001. Timo Kallinen: Näyttämötaiteilijasta teatterityöntekijäksi. Miten moderni tavoitti Suomen teatterikoulutuksen. Teatterikorkeakoulu. Acta scenica 7. Helsinki.

Kallinen 2004. Timo Kallinen: Teatterikorkeakoulun synty. Elektra, Like.

Karhu 1991. Merja-Liisa Karhu: Rakkaat siskot, siskokullat. KOM-teatterin klassikkotulkintoja 1978–1990. Kansan Sivistystyön Liitto. Helsinki.

Kerkkonen 1957. Veikko Kerkkonen (toim.): Ida Aalbergin 100-vuotismuisto. Hämeenlinna.

Kinnunen 1967. Aarne Kinnunen: Aleksis Kiven näytelmät: Analyysi ja tarkastelua ajan aatevirtausten valossa. [diss. HY]. Porvoo, Helsinki; WS.

Kinnunen-Riipinen 2000. Lilja Kinnunen-Riipinen: Kirkkoteatterin kiirastuli. Draama evankeliumin palveluksessa Suomessa 1960–1990 -luvuilla. Suomen Lähetysseura. Helsinki.

Kitching 1996. Laurence Kitching: Europe’s Itinerant Players and the Advent of German-language Theatre in Reval, Estonia – unpublished petitions of the Swedish era, 1630–1692, in the Reval city archives (German Studies in Canada; 7). Frankfurt am Main.

Kivijärvi 1924. Erkki Kivijärvi: Näyttämötaiteen vaiheet Suomessa. Näyttämötaiteen historia II. Mantzius, Karl. (79 s.). Työväen Näyttämöiden Liitto. Tampere.

Klinge 1983. Matti Klinge: Muinaisuutemme merivallat. Kuvitettu historiallinen luonnos. Otava. Helsinki.

Klinge 1987. Matti Klinge [et al]: 1. osa: Kuninkaallinen Turun Akatemia 1640–1808. Helsingin yliopisto 1640–1990. Otava. Helsinki.

Kontio 1988. Kari Kontio: Kausi helvetissä. Eli neljä vuotta Turkan koulussa. WSOY. Porvoo – Helsinki – Juva.

Korhonen 1993. Kaisa Korhonen: Uhma, vimma, kaipaus. Muistiinpanoja työstä ja elämästä. Otava. Keuruu.

Korhonen 1998. Kaisa Korhonen (toim.). Koirien ajama kettu. Ohjaajahaastattelukirja. Ohjaustaiteen kysymyksiä. Elektra. Teatterikorkeakoulun ja Liken julkaisusarja. Helsinki.

Korsberg 2004. Hanna Korsberg: Politiikan ja valtataistelun pyörteissä. Suomen Kansallisteatteri ja epävarmuuden aika 1934–1950. Like. Helsinki.

Koskela 2002. Kari Koskela: Huligaanit. Katuelämää Sörkassa suurlakosta sisällissotaan. SKS. Helsinki.

Koski 1986. Pirkko Koski: Kansan Teatteri 1. Kansan Näyttämö. Koiton Näyttämö. Forssa.

Koski 1987. Pirkko Koski: Kansan Teatteri 2. Helsingin Kansanteatteri. Forssa.

Koski 1999. Pirkko Koski (toim.): Niin muuttuu maailma, Eskoni. Tulkintoja kansallisnäyttämöstä. Yliopistopaino. Helsinki.

Koski 2000. Pirkko Koski: Kaikessa mukana. Hella Wuolijoki ja hänen näytelmänsä. Otava.

Koski Pirkko & Lahtinen Outi (toim.)2004. Eila Roine – näyttelijä ja elämänkaari. Like.

Koskimies 1951. Rafael Koskimies: Suomen Kansallisteatteri 1902–1917. Helsinki.

Koskimies 1972. Rafael Koskimies: Suomen Kansallisteatteri 2, 1917–1950. Keuruu.

Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin. Inhemska scenkonstnärer i ord och bild. 1930. Viipuri. Kustannusliike opas.

Krohn Eino & Rinne Toivo T 1966. Turkulaisen teatterin historia. Turun kaupunginteatteri. Turku.

Krohn 1917. Helmi Krohn: Emilie Bergbom. Helsinki.

Krohn 1922. Helmi Krohn: Lea – H. Ch. Winterhjelm ihmisenä ja taiteilijana. Helsinki.

Krohn 1918. Julius Krohn: Nuoren ylioppilaan kirjeitä 1850-luvulta. Otava. Helsinki.

Katso myös: Nuoren ylioppilaan kirjeitä 1850-luvulta / Julius Krohn; suomentanut Helmi Krohn; toimittanut Sari Forsström. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004 (Karisto).

Kuusi 1963. Matti Kuusi: ”Suomalainen kansanrunous.” Suomen kirjallisuus / toim. Matti Kuusi & Simo Konsala ; toimitusneuvosto: Martti Rapola … [et al.]. Osa 1 : Kirjoittamaton kirjallisuus / toim. Matti Kuusi ; kirjoittajat: Matti Hako … [et al.]. Suomalaisen kirjallisuuden seura: Otava. Helsinki

Kuusi 1980. Matti Kuusi (toim). Kalevalaista kertomarunoutta.SKS.

Kytömaa 2003. Kaarina Kytömaa (toim). Jurkka – teatteri huoneessa. Like.

Lampila 1997. Hannu-Ilari Lampila: Suomalainen ooppera. WSOY. Helsinki.

Lehtola Erkka & Seppälä Raimo 1989. Taitaa olla piru. Olavi Veistäjän elämä ja teatteri.

Lehtonen 1997. Rauli Lehtonen: Tuntematon teatterinjohtaja kulissien takana ja edessä. Hämeenlinna.

Lehtonen Rauli & Haukka Heikki 1997. Pyörivä kansanjuhla. Pyynikin Kesäteatteri 1955–1995. Tampereen Teatterikerho 1945–1995. Toim. Panu Rajala. Tampere.

Leino 1978. Eino Leino: Maailmankirjailijoita: esseitä, arviointeja, arvosteluja kirjallisuuden ja näyttämötaiteen aloilta. Toim. Aarre M. Peltonen. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. (Gummerus).

Leppänen 1971. Glory Leppänen: Elämäni teatteria. Helsinki.

Levas 1946. Naemi Levas: Tampereen Teatteri vuosina 1904–44. Tampere 1946.

Lüchou 1977. Marianne Lüchou: Svenska Teatern i Helsingfors. Repertoar, styrelser och teaterchefer, konstnärlig personal 1860–1975. Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors. Borgå.

Långbacka 1982. Ralf Långbacka: Muun muassa Brechtistä: tekstejä teatterista. Tammi.

Långbacka 1987. Ralf Långbacka: Kohtaamisia Tshehovin kanssa. Otava.

Löfgren 2003. Leif Löfgren: Svensk teater. Natur och kultur.

Lönnrot Elias. Valitut teokset 1. Kirjeet. Toim. Raija Majamaa. SKS 1990.

Makkonen 1996. Anne Makkonen: Länsimaisen taidetanssin historiaa, oppimateriaalikansio. Teatterikorkeakoulu, Avoin yliopisto. Helsinki.

Mercier 1791. Louis Sébastien Mercier: Westindiefararen, eller Dygdens Belöning, drame i 3 akter. Fri öfversättning af Didric Gabriel Björn. Originalet är af Mercier. Första gången upförd på Svenska Comiska Theatern i Stockhom d. 4. Martii 1791. Stock Tryckt i Kongl.Tryckeriet 1791. På Öfversättarens Förlag.

Messenius 1989. Johannes Messenius: Disa. (1611) Inledning och kommentar Willmar Sauter. Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier. (142 s). Stockholm.

Missa et Officium Sancti Henrici. Suomen suojeluspyhimyksen liturgian keskeiset lauluosat. Toimittanut Ilkka Taitto. SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain liitto ry. Helsinki 1998.

Monikasvoinen teatteri. 50. teatteripäivien juhlajulkaisu. Toim. Pekka Kyrö. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry. Helsinki. 1978.

Mustonen Eeva & Suutela Hanna. För en växlande publik. Skolteatern / Unga Teatern 1960–2000. Muut kirjoittajat Martin Engberg, Stella Parland. Övers. Mikael Claesson. Unga Teatern. Esbo. 2000.

Mäkinen 2001. Helka Mäkinen: Elli Tompuri – uusi nainen ja punainen diiva. Helsinki.

Niemi 1966. Irmeli Niemi: Maria Jotunin näytelmät teatterissa. STJKL. Helsinki.

Niemi 1980. Irmeli Niemi: Teatteri- ja tanssitaide. Suomen Kulttuurihistoria II. Päiviö Tommila & Aimo Reitala & Veikko Kallio (toim.). WSOY. Porvoo.

Niemi 2001. Irmeli Niemi: Arki ja tunteet. Maria Jotunin elämä ja kirjailijantyö. Otava. Helsinki.

Nieminen 1997. Jari Nieminen: Ahaa-teatteri 1970–1990 ja sen asema teatterikentässä. Tampereen yliopisto. Teatterin- ja draaman tutkimus. Pro gradu -tutkielma. Julk. Ante rem V. Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan selvityksiä. Tampere.

Nieminen 1985. Reetta Nieminen: Eeva-Kaarina Volanen: tämä rooli. Weilin & Göös.

Nieminen 1988. Reetta Nieminen: Voimaa uneksia, voimaa elää. Raninin teatterisuvun vaiheita 1918–1988. Weilin & Göös. Vammala.

Nuorteva 1997/1999. Jussi Nuorteva: Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun Akatemian perustamista 1640. Bibliotheca historica 27. Helsinki.

Nyberg 1950. Paul Nyberg: Z. Topelius. Elämäkerrallinen kuvaus 1–2. (En biografisk skildring). Suom. Lauri Hirvensalo. WSOY. Helsinki.

Ollikainen 1988. Anneli Ollikainen: Lihat ylös. Muistiinpanoja Jouko Turkan opetuksesta. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 9. VAPK.

Orsmaa 1976. Taisto-Bertil Orsmaa: Teatterimme käänne. Ekspressionismi suomalaisessa teatterissa. Gaudeamus. Helsinki.

Paavolainen 1929. Olavi Paavolainen: Nykyaikaa etsimässä: esseita ja pakinoita. Helsinki.

Paavolainen 1987. Pentti Paavolainen: Turkan pitkä juoksu: Jouko Turkan ohjaukset [1967–1982]. Gaudeamus. Helsinki.

Paavolainen 1992. Pentti Paavolainen: Teatteri ja Suuri muutto. Ohjelmistot sosiaalisen murroksen osana 1959–71. STJKL. Helsinki.

Paavolainen 1994. Pentti Paavolainen: Eurooppalaisen teatterin historiaa, oppimateriaalikansio. Teatterikorkeakoulu, Avoin yliopisto. Helsinki.

Paavolainen 1999. Pentti Paavolainen: ”Students of 1647 meet Finland. Contextuality as a Key to a better Understanding of Surge!”. (p. 30–42.). Nordic Theatre Studies Vol 12 (1999). Theatre Historiography. (Ed. Per Ringby, Pirkko Koski).

Paavolainen 1999. Pentti Paavolainen (toim.): Aikansa häikäisevä peili. Teatteri- ja tanssiopiskelijoiden puheenvuoroja. Elektra. Teatterikorkeakoulun ja Liken julkaisusarja. Helsinki.

Pakkanen 1984. Outi Pakkanen: Rakas Emmi [Jurkka]. Keuruu.

Petersen 1997. Nils Holger Petersen: Liturgia ja taide. Margareeta, Pohjolan Rouva ja Valtias. Kalmarin unioni 600 vuotta. Esseitä ja näyttelyluettelo. (s 179–181). Nordiska ministerrådet & Tanskan Kansallismuseo. Toim. Poul Grinder-Hansen, Helena Edgren ym, us. suomentajia. Kööpenhamina.

Pietilä 2003. Elina Pietilä: Sivistävä huvi. Suomalainen seuranäytelmä vuoteen 1910. [diss. HY]. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Pirinen 1991. Kauko Pirinen: Suomen kirkon historia 1. Keskiaika ja uskonpuhdistuksen aika. WSOY. Helsinki.

Puurunen 1995. Sakari Puurunen: (Huovinen, Maarit toim.) Jalkapuu. WSOY.

Pyhän Henrikin sarkofagi. 1996. Toim. Helena Edgren ja Kirsti Melanko. Museovirasto. Helsinki. Vammala.

Pärnänen 1950. Väinö Pärnänen: Viipurilaista teatterielämää 1898–1945. [Viipurin Työväen Teatteri] Lahti.

Pöysti 1990. Lasse Pöysti: Lassen oppivuodet. Otava. Helsinki – Keuruu.

Pöysti 1991. Lasse Pöysti: Jalat maahan. Otava. Helsinki – Keuruu.

Pöysti 1992. Lasse Pöysti: Lainatakki. Otava. Helsinki – Keuruu.

Qvarnström 1946/1947. Ingrid Qvarnström: Svensk teater i Finland I–II. Helsingfors.

Rajala 1991. Panu Rajala: Taiteesta ja taistelusta. Tampereen Työväen Teatteri 1901–1918. Tampere.

Rajala 1995. Panu Rajala: Titaanien teatteri. Tampereen Työväen Teatteri 1918–1964. Tampere.

Rajala 2001. Panu Rajala: Tasavallan Toinen Teatteri. Tampereen Työväen Teatteri 1964–2001. Tampere.

Rajala 2004. Panu Rajala: Tunteen tulet, taiteen tasot. Tampereen Teatteri 1904–2004. Tampere.

Ramsay 1966/1987. Anders Ramsay: Muistoja lapsen ja hopeahapsen 1–2. (Från barnår till silfverhår: skildringar, 1904–07). Suom. Antti Nuuttila. WSOY.

Ranin 2004. Matti Ranin: Käsi otsalla! Teos.

Reitala 1986. Heta Reitala (toim.): Suomalaista skenografiaa, lähtökohtia tallennukseen, tutkimukseen ja historiaan. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A5. VAPK. Helsinki.

Reitala 2005. Heta Reitala (toim.): Harha on totta. Näkökulmia suomalaiseen lavastustaiteeseen ja pukusuunnitteluun 1900-luvun alusta nykypäivään. Atena-kustannus.

Ringby 1987. Per Ringby: Författarens dröm på scenen. Harald Molanders regi och författarskap. Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 84. Almqvist & Wicksell. Stockholm.

Rinne 1985. Jalmari Rinne: Muistelija. Toim. Tiina Rinne ja Liisa Steffa. Otava. Helsinki.

Rinne 1932. Juhani Rinne: Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia XXXIII. Otava. Helsinki 1932.

Rinne 2003. Tiina Rinne: Tanssivan tähden alla. Otava.

Rossi 1993. Asko Rossi: Näytelmien sensuuri Suomessa 1905–1993. Teatteritieteen pro gradu -työ. Historiallis-kielitieteellinen kirjasto. Helsingin yliopisto.

Roos 1871. J. Roos: Gömdt är icke glömdt! Några och treåriga teater-anteckningar. Stockholm.

Rosen 1910. Elisabet Rosen: Rückblicke auf die Pflege der Schauspiel-kunst. Revaler Theater-Chronik. Melle.

Räsänen 1925. Ilmari Räsänen: Ida Aalberg. Porvoo.

Salmelainen 1957. Eino Salmelainen: Hurma ja surma. Muistelmia tavallaan. Tammi. Helsinki.

Salmelainen 1963. Eino Salmelainen: Parivaljakko. Tammi. Helsinki.

Salmelainen 1970. Eino Salmelainen: Jatkuuko teatteri. Tammi. Helsinki.

Salmelainen 1972. Eino Salmelainen: Ihminen näyttämöllä. Kansallisen dramatiikan tarkkailua. Tammi. Helsinki.

Salmi 2002. Hannu Salmi: Kadonnut perintö. Näytelmäelokuvan synty Suomessa 1907–1916. Suomen Elokuva Arkiston julkaisuja. SKS. Helsinki.

Savutie 1986. Maija Savutie: Kohti elävää teatteria. Maija Savutien teatteriarvosteluja 1935–85. Toim. Anneli Suur-Kujala. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja n:o 4. VAPK. Helsinki.

Schildt 1912. Runar Schildt: Den segrande Eros och andra berättelser. Söderström. Helsingfors.

Schmid 1952. Toni Schmidt: Das Osterspiel in Schweden. Kyrkohistorisk årskrift 52. Skrifter utgivna av (svenska) Kyrkohistoriska föreningen. Sverige.

Seppälä 2002. Mikko-Olavi Seppälä: Torpalta taloon, sata vuotta kuopiolaista teatteria. Kuopion teatterikerho ry. MediaWallius.

Seppänen 1995. Janne Seppänen: Tehtävä Oulussa. Tulkintoja Jumalan teatterin avantgardesta. Tampere UP.

Sipilä 1948. Anna-Leena Sipilä (toim.): Mia Backman muistelmiensa valossa. Turku.

Taitto 1998. Ilkka Taitto: Pyhä Henrik liturgiassa ja musiikissa. Missa et Officium Sancti Henrici. Suomen suojeluspyhimyksen liturgian keskeiset lauluosat. (s 13–39).Toimittanut Ilkka Taitto. SULASOL Suomen Laulajain ja Soittajain liitto ry. Helsinki 1998.

Sarmela Matti (toim.): Pohjolan häät. Tietolipas 85. SKS Helsinki 1981.

Sihvo 2002. Hannes Sihvo: Elävä Kivi: Aleksis Kivi aikanansa. SKS. (Gummerus). Helsinki.

Silander 1900. Kaarle Silander: Suomalaiset maaseututeatterit 1887–1900. Viipuri.

Suomen kulttuurihistoria 1 & 2. Kolbe, Laura (toim). [et al.]. Tammi. 2002.

Suomen musiikin historia I. Fabian Dahlström & Erkki Salmenhaara. Ruotsin vallan ajasta Romantiikkaan. [toimitus: Liisa Aroheimo-Marvia … et al.]. WSOY 1995.

Suomen musiikin historia I. Erkki Salmenhaara. Kansallisromantiikan valtavirta. [toimitus: Liisa Aroheimo-Marvia … et al.]. WSOY 1996.

Suomen teatterit ja teatterintekijät 1983: yhteisö ja henkilöhakemisto. 1983. Toim. Ilona Tainio. Helsinki. Tammi.

Suomen teatterit ja teatterintekijät: yhteisö ja henkilöhakemisto, koottu suomalaisen teatterin 100-vuotisjuhlavuonna. 1974. Toim. Timo Martin, Pertti Niemi, Ilona Tainio. Helsinki. Tammi.

Suomen teatterit ja teatterintekijät 1993: yhteisö ja henkilöhakemisto. 1993. Toim. Riitta Seppälä ja Ilona Tainio. Suomen teatterijärjestöjen keskusliitto ry Helsinki. Tammi.

Suutela 2001. Hanna Suutela: An Instrument for Changing Nationalist Strategies: The Finnish Theatre Company, 1872–1883. Theatre, History, and National Identities. Ed. Mäkinen, Wilmer, Worthen. Helsinki.

Teatterit ja teatterintekijät 2005. I Thalias tjänst. 2005. Teatterin tiedotuskeskus. Helsinki. Like, (Gummerus).

Teatterin maailma: maamme teatterit ja niiden taiteilijat. 1950. Toim. Verneri Veistäjä. Suomen teatterijärjestöjen keskusliiton julkaisuja 5. Helsinki. Tammi.

Teatteri- ja tanssitaiteen bibliografia. Suomessa 1975–1991 julkaistu kirjallisuus. 1992. Rantamäki Leena. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja nro 22. Kirjastopalvelu OY. Jyväskylä.

Tiusanen 1969. Timo Tiusanen: Teatterimme hahmottuu. Näyttämötaiteemme kehitystie kansanrunoudesta itsenäisyyden ajan alkuun. Kirjayhtymä. Helsinki.

Tompuri 1942. Elli Tompuri: Minun tieni…WSOY. Helsinki.

Tompuri 1942b. Elli Tompuri: Tieni jatkuu. WSOY. Helsinki.

Tompuri 1944. Elli Tompuri: Mihin päättyvi tie? WSOY. Helsinki.

Tompuri 1952. Elli Tompuri: Etu-, taka- ja syrjähyppyjä. Muistelmia Arkadiasta Kansalliseen. WSOY. Helsinki.

Turkka 1984. Jouko Turkka: Selvitys Oikeuskanslerille. Otava. Helsinki.

Vasenius 1916. Valfrid Vasenius: Topelius om teatern i Finland 1842–1860. Bedömanden och artiklar. Sammanställda av Valfrid Vasenius. Holger Schildts förlag: Borgå.

Veistäjä 1957. Verneri Veistäjä: Viipurin ja muun Suomen teatteri. Helsinki.

Wexonius, Michael: (1642) Discursus Politicus de Prudentia. Valtio-opillinen väitöskirja järkevyydestä. Julkaissut ja jälkikirjoituksella varustanut Matti Klinge. Suom. Iiro Kajanto. Bibliofiilien Seura. Helsinki. 1983.

Wickham 1994. Glynne Wickham: Teatterihistoria. (A History of Theatre) Suom. Kalevi Nyytäjä, suomenkielisen laitoksen toimittajat: Pentti Paavolainen, Timo Kallinen, Esko Salervo. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja ; nro 24. Helsinki Painatuskeskus.

Wuolijoki 1953. Hella Wuolijoki: Minusta tuli liikenainen eli ”valkoinen varis” / Juhani Tervapään yksinpuheluja aikojen draamassa. Osa: 3 : (1908–1918). Tammi. Helsinki.

Wuolijoki 1973. Hella Wuolijoki: Yliopistovuodet Helsingissä 1904–1908. Weilin + Göös. Helsinki.

Uexküll 1984. Sole, Uexküll: Kriitikko teatterissa. Arvosteluja ja kannanottoja. Toim. Hilkka Eklund & Irmeli Niemi & Maija Savutie & Anneli Suur-Kujala. Sanoma Oy. Helsinki.

Åbo teaterhus 150 år. Viljo Eeva Maija & Nyman Lena & Zilliacus Clas 1989. Åbo Akademis förlag.