1
Den förhistoriska konsten

1
Den förhistoriska konsten

 

1.1
Grundproblem

Oklarheter i klassificeringen Den förhistoriska tiden utgörs av tidsperioderna innan skriftspråken utvecklades, d.v.s. det finns ingen ”historisk” eller skriftlig dokumentation från denna tid. Vår kunskap om […]
nov 12, 2013 /

1.2
Den tidigaste konsten: jägaren och nomaden

De äldsta kända föremålen som människan tillverkat är olika slag av stenredskap, t.ex. huggvapen och handyxor. De allra äldsta redskapen, tillverkade för nästan en och […]
nov 12, 2013 /

1.5
De äldsta formerna av rituell dans

Som det ovan framgått är det svårt, oavsett alla konkreta fynd, att skapa sig en uppfattning om de äldsta formerna för mänsklig kultur. Ännu svårare […]
nov 12, 2013 /