Rummet, bilder, idéernas värld

Teaterhögskolans publikationsserie 50

Rummet, bilder, idéernas värld

Jukka O. Miettinen

 

Förord

Detta undervisningsmaterial är sammanställt för Teaterhögskolan och hör ihop med den tiodelade föreläsningsserien ”Rummet, bilden, idéernas värld”. Föreläsningsserien riktar sig främst till dem som studerar […]
nov 13, 2013 / Add Comment

Publikationens uppgifter

Rummet, bilder, idéernas värld Manus och bildredaktion Jukka O. Miettinen Översättning Martin Enckell Utgivare 2016 Konstuniversitetets Teaterhögskola, Centret för de gemensamma studierna 2012 Teaterhögskola Teaterhögskolans publikationsserie 50 © Konstuniversitetets Teaterhögskola och Jukka O. Miettinen
nov 13, 2013 / Add Comment

4
Den tidiga kristna konsten och Bysans

Under romarväldets sista tid deltog allt färre i den kollektiva religionsutövningen, däremot blomstrade ett flertal olika mysteriereligioner. Vid sidan om kristendomen florerade bl.a. en dyrkan […]
nov 12, 2013 / Add Comment

5
Bildsynen i andra religioner

I det föregående kapitlet beskrevs hur den för oss västerlänningar bekanta kristna bildvärlden utvecklades. Samtliga världsreligioner har sina egna bilduppfattningar, och i dagens globaliserade värld […]
nov 12, 2013 / Add Comment

6
Medeltiden i Europa och Islam

”Medeltiden” eller ”medeltida” hör till de termer som i efterhand i nedlåtande syfte använts såväl inom konsthistorien som inom historieskrivningen överlag. När man talar om […]
nov 12, 2013 / Add Comment