Publikationens uppgifter

Publikationens uppgifter

Rummet, bilder, idéernas värld

Manus och bildredaktion

Jukka O. Miettinen

Översättning

Martin Enckell

Utgivare

2016 Konstuniversitetets Teaterhögskola, Centret för de gemensamma studierna
2012 Teaterhögskola

Teaterhögskolans publikationsserie 50

© Konstuniversitetets Teaterhögskola och Jukka O. Miettinen