7
Ohjaajat ja modernin teatterin nousu

7
Ohjaajat ja modernin teatterin nousu

Eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia 1900-luvun ajan hallitsi voimakkaasti ajatus modernista. Elettiin aikaa, joka oli erityisen ainutlaatuista. Katkos menneeseen koettiin tai haluttiin nähdä peruuttamattomaana ja teatterissa unelma modernista eli vahvana. Teatteri lähitaiteineen aiheutti vahvan kokemuksen modernista. Usein puhutaan pitkästä 1800-luvusta, johon lasketaan aika Ranskan vallankumouksesta ensimmäiseen maailmansotaan. Sen sijaan lyhyt 1900-luku viittaa ensimmäisen maailmansodan syttymiseen 1914 aina kommunistisen järjestelmän kaatumiseen ja kylmän sodan päättymiseen vuosina 1989–1991.

1900-luvun historiassa käännekohtia ja rajakohtia voidaan luetella myös muita:

  • 1905 Venäjällä ja Venäjän imperiumin alueella (myös Suomessa) vallankumouksia ja lakkoja.
  • 1914–1918 Ensimmäinen maailmansota. Sen loppuvaiheessa monarkioiden ja imperiumien kaatuminen, Venäjän lokakuun vallankumous 1917.
  • 1930-luku. Maailman talouslama, fasismin ja kansallisten diktatuurien aika.
    (Italia, Saksa, Neuvostoliitto, Espanja).
  • 1939–1945 Toinen maailmansota ja sen julmuudet.
  • 1945– Jako kahteen suurvaltablokkiin, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto: kylmän sodan alku.
  • 1968 opiskelijaliikehdintä. Euroopan hullu vuosi.
  • 1989 Kylmän sodan päättyminen; 1991 Neuvostoliiton purkautuminen alkaa.

Sopiva taitekohta on selvästi toisen maailmansodan päättyminen. Sen jälkeen mikään ei ollut niin kuin aikaisemmin. Tässä opintojaksossa käsittelemämme aiheet 1900-luvun alkupuolella.

 

 

7
Ohjaajat ja modernin teatterin nousu

Eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia 1900-luvun ajan hallitsi voimakkaasti ajatus modernista. Elettiin aikaa, joka oli erityisen ainutlaatuista. Katkos menneeseen koettiin tai haluttiin nähdä peruuttamattomaana ja teatterissa unelma […]
elo 3, 2016 / Add Comment

7.1
Skenografian ja tila-ajattelun uudistuminen

Vuosisadan vaihteen molemmin puolin työskenteli kaksi teatterin visuaalisen ilmaisun uudistajaa. Itse asiassa he jatkoivat siitä, mihin symbolistit olivat pelkistävässä ajattelussaan päässeet. Tästä eteenpäin käytämme termiä […]
elo 3, 2016 / Add Comment

7.2
Irlannin kansallisen teatterin kulta-aika

Irlanti oli ollut Englannin hallussa 1500-luvun alusta asti, mutta sen uskonto onnistui säilymään katolisena. Irlannin alistivat täydellisesti Cromwellin puritaanit. Virallinen kieli oli englanti, kun taas […]
elo 3, 2016 / Add Comment

7.3
Leikkivä moderni — futurismi, dada, surrealismi

1900-luvun teatterin ymmärtämiseksi on eläydyttävä yhä uudelleen paitsi maailmansotaa edeltävän aikakauden jäykkyyteen ja pönäkkyyteen, myös autoritaarisiin yhteiskuntiin, jyrkkiin luokkavastakohtaisuuksiin, militarismiin sekä sen rinnalla yhä mahtavampaan […]
elo 3, 2016 / Add Comment

7.4
Ekspressionismi Saksassa

Ensimmäisen maailmansodan jälkiseuraukset eri maissa olivat erilaiset. Euroopan maiden intellektuellit olivat kerääntyneet Zürichiin ja viettäneet aikaansa maanpaossa luoden uutta taidetta. Sodan jälkeen oli voittajiin kuuluneen […]
elo 3, 2016 / Add Comment

7.5
Venäläinen teatteri vallankumouksen jälkeen

Venäjän taloudellinen ja poliittinen takapajuisuus 1900-luvun alussa Länsi-Eurooppaan nähden oli suuri. Vaikka teollistuminen oli käynnistynyt, se oli keskittynyt vain harvoihin kaupunkeihin. Muualla elettiin maataloudesta. Kauppias- […]
elo 3, 2016 / Add Comment

7.6
Reinhardt ja Piscator

Pyrkimys teatterin muotokielellä kokeilemiseen sekä suuret, persoonalliset ja uutta tyyliä luoneet ohjaajapersoonallisuudet kehittyivät ennen kaikkea Manner-Euroopan olosuhteissa, ei niinkään anglosaksisessa maailmassa. Syiden erittely on haastavaa. […]
elo 3, 2016 / Add Comment

7.8
Pirandello ja Lorca

Sotienväliseltä ajalta on syytä lyhyesti mainita kaksi merkittävää dramaatikkoa, jotka kuuluvat päättyvän vuosisatamme kiistattomiin klassikoihin. Pirandello ja Lorca olivat kumpikin, kuten niin monet muutkin vuosisadan […]
elo 3, 2016 / Add Comment

7.9
Yhdysvaltojen teatteri maailmansotien välillä

Eurooppalainen teatteri rantautui Amerikan mantereelle jo 1500-luvun konkvistadorien jäljessä. Jo 1600-luvulla Espanjan tärkeimmissä hallintokaupungeissa oli jo teatteritaloja. Englantilaiset seurueet pystyivät kiertämään jo 1700-luvulla Atlantin takaisissa […]
elo 3, 2016 / Add Comment

7.10
Ranska ja Antonin Artaud

Ranskan teatterielämästä sotien välillä on puhuttu viimeksi surrealistien yhteydessä. Jacques Copeau’n oppilaat hallitsivat pariisilaista teatterielämää. Vuonna 1927 heitä saatettiin nimittää jo nimellä Neljän kopla (tai […]
elo 3, 2016 / Add Comment