Kirjallisuus

Kirjallisuus

1 Teatterin alkumuodot ja antiikin Kreikka

Brockett 1991. Oscar G. Brockett: History of Theatre. Allyn and Bacon, Boston.

Campbell 1976. Joseph Campbell: The Masks of God. Penguin Books, New York.

Dinkräfe-Meyer 2001. Danies Dinkräfe-Meyer: Approaches to acting: past and present. Continuum, New York ja London.

Henrikson 1963. Alf Henrikson: Antiikin tarinoita I-II. WSOY, Porvoo.

Kinnunen 1985. Aarne Kinnunen:Draaman maailma. WSOY, Porvoo.

Kuusi 1963. Matti Kuusi (toim.): Suomen kirjallisuus 1. Kirjoittamaton kirjallisuus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Leacroft 1984: Theatre and Playhouse. Methuen, London and New York.

Lindskog 1928. Claes Lindskog: Kreikkalaisia jumalaistaruja ja satuja. WSOY, Porvoo.

Mantzius 1923/1924. Karl Mantzius. Näyttämötaiteen Historia. Suomen Työväen Näyttämöiden Liitto r.y., Tampere.

Miettinen 1987. Jukka O. Miettinen: Jumalia, sankareita, demoneja: johdanto aasialaiseen teatteriin. Teatterikorkeakoulu, Helsinki.

Nygaard 1992/1993. Jon Nygaard: Teatrets Historie i Europa 1–3. Spillerom.

Palmgren 1986: Marja-Leena Palmgren (toim): Johdatus kirjallisuustieteeseen. WSOY, Porvoo.

Thesleff 1990. Holger Thesleff: Platon. Pegas, Lund.

Tiusanen 1969. Timo Tiusanen: Teatterimme hahmottuu. Kirjayhtymä: Helsinki.

Wickham, 1985. Glynne Wickham: A History of Theatre. Phaidon, Oxford.

Wickham, 1995. Glynne Wickham: Teatterihistoria. Painatuskeskus, Helsinki.

2 Antiikin Rooma ja keskiajan teatteri

Alho 1988. Olli Alho: Hulluuden puolustus ja muita kirjoituksia naurun historiasta. WSOY, Porvoo.

Broms 1985. Henri Broms: Alkukuvien jäljillä. Werner Söderström, Helsinki.

Le Roy Ladurien 1990. Emmanuel Le Roy Ladurien: Karnevaalit: kyntelinpäivästä piinaviikolle 1579-1580. Art House, Helsinki.

3 Englannin renessanssi ja Shakespeare

Holden 2003. Anthony Holden: William Shakespeare. Gaudeamus, Helsinki.

Kott 1965. Jan Kott: Shakespeare tänään. WSOY, Helsinki.

4 Italia, Ranska ja Molière

Bulgakov 1990. Mihail Bulgako: Herra Molière. SN-kirjat, Helsinki.

Hartnoll 1992. Phyllis Hartnoll: Concise Oxford Companion to the Theatre. Oxford University Press, Oxford.

Holm 1991. Bent Holm: Solkonge og månekejser. Gyldendal, København.

Duchartre 1966. Pierre Louis Duchartre: Italian Comedy. Dover Publicatios, New York.

Nicoll 1988. Allardyce Nicoll: The World of Harlequin. Cambridge University Press, Cambridge.

Serlio 1991. Sebastino Serlio: Scener och teatrar. Vildros, Gideå.

5 Valistus, Saksa ja romantiikka

Heiskanen-Mäkelä 1989. Sirkka Heiskanen-Mäkelä: Euroopan kirjallisuuden valtavirtauksia keskiajalta esiromantiikkaan. Gaudeamus, Helsinki.

6 Realismiin ja siitä irti

Bergman 1966. Gösta M. Bergman: Den moderna teaterns genombrott 1890-1925. Bonniers, Stockholm.

Enquist 1985. Per Olov Enquist: August Strindbergin elämä. Weilin & Göös, Espoo.

Lagercrantz 1980. Olof Lagercrantz: August Strindberg. Tammi, Helsinki.

Långbacka 1987. Ralf Långbacka: Kohtaamisia Tshehovin kanssa. Otava, Helsinki.

Pohjola 1984. Riitta Pohjola: Teokset ja kirjeet, George Büchner. Love kirjat, Helsinki.

Stanislavski 1951. Konstantin S. Stanislavski: Näyttelijän työ omakohtaisen luovan eläytymisen saavuttamiseksi. Työväen Näyttämöiden Liitto, Jyväskylä.

Stanislavski 1970. Konstantin S. Stanislavski: Luonteen kehittäminen: näyttelijätyö 2. Tammi, Helsinki.

7 Ohjaajat ja modernin teatterin nousu

Paavolainen 1929. Olavi Paavolainen: Nykyaikaa etsimässä. Otava, Helsinki.

Goldberg 1988. Roselee Goldberg: Performance Art. Thames and Hudson, London.

8 Eeppinen, absurdi ja uusin teatteri

Brecht 1991. Berthold Brecht: Kirjoituksia teatterista. VAPK kustannus, Helsinki.

Brook 1972. Peter Brook: Tyhjä tila. WSOY, Porvoo.

Brook 1987. Peter Brook: Shifting point: 1946-1987. Harper & Row, New York.

Buffa 1989. Aira Buffa: Piru periköön illveilijän. VAPK. Helsinki.

Cole & Chinoy 1976. Toby Cole & Helen Krich Chinoy: Directors on directing. Macmillan, New York.

Directors in Perspective -sarja 1989-2004. André Antoine, Giorgio Strehler, Harlold Prince, Jacques Copeau, Peter Brook, Robert Wilson, Suzuki Tadashi. Cambridge University Press, Cambride ja New York.

Enckell 2003. Johanna Enckell: Antonin Artaudin jäljet ranskalaisessa teatterissa. Like, Helsinki

Esslin 1961. Martin Esslin: Theatre of the absurd. Anchor Books, New York.

Fuegi 1997. John Fuegi: Brecht & Co. Europäische Verlagsanstalt, Hamburg.

Grotowski 1984. Jerzy Grotowski: Towards A Poor Theatre. Odin Teatret, Holstebro.

Grotowski 1993. Jerzy Grotwski: Hän ei ollut kokonainen. Tekstejä vuosilta 1965-1969. Helsinki : Painatuskeskus

Haikara 1992. Kalevi Haikara: Berthold Brecht aika elämä ja tuotanto. Art House, Helsinki.

Heilpern 1977. John Heilpern: The Conference of the Birds. Faber and Faber, London.

Miller 1989. Arthur Miller: Ajan uurteita, eras elämä. Tammi, Helsinki.

Müller 1992. Heiner Müller: Germania Kuolema Berliinissä: näytelmiä ja muita tekstejä. VAPK, Helsinki.

Niemi 1969. Irmeli Niemi: Nykydraaman ihmiskuva: analyyseja 1900-luvun eurooppalaista näytelmistä. Tammi, Helsinki.

Niemi 1975. Irmeli Niemi: Nykyteatterin juuret: teorioita, tavoitteita ja saavutuksia 1900-luvun eurooppalaisessa teatterissa. Tammi, Helsinki.

9 Teatteri kylmän sodan jälkeen n. 1985—2005

Brockett Oscar…. uusimmat painokset ja Theatre histories – an introduction. Ed by Zarilli Pillip B, McConachie Bruce, Jay Williams Gary, Fisher Sorgenfrei Carol. Routledge 2006.

Burian 2000. Jarka Burian: Modern Czech Theatre: reflector and conscience of nation. Iowa City, University of Iowa Press.

Carlson 2006. Marvin Carlson: Esitys ja performanssi. Helsinki, Like.

Enckell 2003. Johanna Enchell: Antonin Artaudin jäljet ranskalaisessa teatterissa. Helsinki, Like.

[Ludawska, Janina.] Om det polska romantiska dramat och dess sceniska traditioner. Presentation och översättning Janina Ludawska. Theatron. Akademilitteratur. Stockholm 1980.

Smeliansky 1999. Anatoly Smeliansky: The Russian theatre after Stalin. Cambridge, Cambridge University Press.

Shevtsova 2004. Maria Shevtsova: Dodin and the Maly Drama Theatre: process of Performance. London, Routledge.

Yarrow 1992. Ralph Yarrow (ed): European Theatre 1960–1990. London, Routledge.

Lisäkirjallisuutta taustaksi

Aronson, Arnold (2000). American Avant-Garde Theatre: A History. London: Routledge.

Carlson, Marvin (2006). Esitys ja performanssi. Kriittinen johdatus. Suom. Riina Maukola. Helsinki: Like (engl. alkuteos 1996, 2. korjattu pianos 2004).

Delgado, Maria M. & Svich Caridad (toim.) (2002). Theatre in Crisis? Performance Manifestos for a New Century. Manchester: Manchester UP & Palgrave.

Enckell, Johanna (2003). Antonin Artaud’n jäljet ranskalaisessa teatterissa. Essee. Suom. Tuuja Jänicke. Helsinki: Teatterikorkeakoulu & Like (ruots alkuteos Skärvor av Artaud, 2003).

Goldberg, Rose Lee (1988). Performance Art – From Futurism to the Present. Laajennettu ja tarkistettu painos. London: Thames & Hudson (ilm. alun perin 1979).

Grotowski, Jerzy (1993). Hän ei ollut kokonainen. Tekstejä vuosilta 1965–1969. Suom. Martti Puukko. Helsinki: Teatterikorkeakoulu & Painatuskeskus (puolal. alkuteos 1989).

–––––– (2006). Kohti köyhää teatteria. Jälkisanat

Teemu Paavolainen. Suom. Martti Puukko. Helsinki: Like.

Huxley, Michael & Witts Noel (toim.) (1996). The Twentieth-century Performance Reader. London: Routledge.

Innes, Christopher (1993). Avant Garde Theatre 1892–1992. London: Routledge.

Kershaw, Baz (1999). The Radical in Performance. Between Brecht and Baudrillard. London: Routledge.

Lehmann, Hans-Thiess (2001). Postdramatisches Theater: Essay. Frankfurt am Main : Verlag der Autoren (ilm. alun perin 1999).

–––––– (2006). Postdramatic Theatre. Käänt. Karen Jürs-Munby. Abingdon/New York: Routledge (saksal. alkuteos 1999).

Schechner, Richard (1996). The five avant gardes or… or none? Teoksessa Huxley Michael & Witts Noel (toim.): The Twentieth-century Performance Reader. London: Routledge, 308–326. (ilm. aiemmin 1991 ja 1993).

Styan, J. L. (1995). Modern Drama in Theory and Practice 1–3. Cambridge: Cambridge University Press (ilm. alun perin 1981).

Johdanto

”Teatterissa totuus on aina vaelluksella.” (Peter Brook) Aineistosta Tämä verkkoaineisto pohjautuu Teatterikorkeakoulun Avoimen Yliopiston julkaisemaan ja Pentti Paavolainen kirjoittamaan opintokansioon Eurooppalaisen teatterin historiaa (1997). Aineiston alkujaksot 1–8 on […]
elo 17, 2016 /

Julkaisun tiedot

Eurooppalaisen teatterin historiaa Käsikirjoitus ja kuvatoimitus Dos., FT Pentti Paavolainen (2016, 2005, 1993) FT Jukka von Boehm (2016) FM Anne Makkonen (2005) Julkaisija 2016 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Yhteisen opetuksen keskus 2005 Teatterikorkeakoulu, virtuaaliyliopisto-hanke 1993 Teatterikorkeakoulu, […]
elo 17, 2016 /

Kirjallisuus

1 Teatterin alkumuodot ja antiikin Kreikka Brockett 1991. Oscar G. Brockett: History of Theatre. Allyn and Bacon, Boston. Campbell 1976. Joseph Campbell: The Masks of God. Penguin […]
elo 17, 2016 /

Kuvaluettelo

Disclaimer The publisher has made every effort to contact the copyright holders of images exposed in the European Theatre History Study material and to obtain permission […]
elo 16, 2016 /