Aliina Lindroos on vapaan kentän tanssitaiteilija, opettaja ja ruumistyöläinen. Hän on asunut kolmanneksen elämästään Irlannissa, jossa hän myös suoritti opintonsa. Nykyään Lindroos asuu Helsingissä ja yrittää uudelleen sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Lapsuutensa hän kirmaili Hollolassa, maaseudun ja kaupungin välillä. Vähävaraisen suurperheen lapsena hän katsoi paljon televisiota ja vaikuttui sisarustensa kanssa showpainista ja kauhuelokuvista. Teatraalinen fyysisyys sekä tummanpuhuva, melankolinen estetiikka ovat suuressa roolissa hänen taiteellisessa työskentelyssään. Hän on kokenut proletaarin valaistumisen ymmärrettyään, että luokka on sidoksissa kaikkeen – kehoon, ajatteluun, suhteisiin, unelmiin ja mahdollisuuksiin osallistua yhteiskuntaan. Pitkään Lindroosia kiinnostaneet aiheet kuten maahanmuuttajuus, luontosuhde, sukupuoli ja trauman kehollisuus ovat avautuneet hänelle täysin uudessa valossa luokkatietoisuuden myötä.