Toimitus

Elsa Heikkilä, Soile Lahdenperä & Laura Lehtinen

Kirjoittajat

Riina Hannuksela, Elsa Heikkilä, Soili Huhtakallio, Virpi Juntti, Heli Keskikallio, Soile Lahdenperä, Laura Lehtinen, Aliina Lindroos, Anni Puuperä, Taija Roiha, Lotta Suomi, Virva Talonen, Sanna Tirkkonen

Tukijat

Julkaisun toteuttamista ovat tukeneet: Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelma sekä tanssijantaiteen ja tanssinopettajan maisteriohjelmat.

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hanketta ovat tukeneet myös: Helsingin kaupunki, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, JoJo – Oulun Tanssin Keskus, Keski-Suomen Tanssin Keskus, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta, Samuel Huberin säätiö, Teater Viirus, Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Kiitokset

Luokkahankkeessa työskennelleet taiteilijat ja tutkijat, kaikki hankkeen työpajoihin osallistuneet, kirjoittajien perheet, ystävät ja kollegat sekä julkaisun toteuttamista edesauttaneet Eeva Anttila, Michaela Bränn, Juhani Haukka, Pirjo Houtsonen, Anniina Kumpuniemi, Kirsi Monni, Hannele Niiranen, Penni Pietilä ja Jaana Turunen.

Kansikuva

Luokkakuvia, vedos III, 2021. Kuva: Katri Naukkarinen

Web design

wrkshp.fi

Julkaisija

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

ISBN: 978-952-353-067-6
ISSN: 2242-6507

© 2023

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja kirjoittajat

Viittaustiedot

Heikkilä, Elsa, Soile Lahdenperä & Laura Lehtinen (toim). 2023. Tanssitaide, luokka ja ruumiillisuus – kirjoituksia yhteiskuntaluokasta ja taidetyöstä, Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 78. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Helsinki. URN:ISBN:978-952-353-067-6.