Elsa Heikkilä on tanssityöläinen, joka jakaa Luokkahankkeen fasilitoijan ja taiteellisen vastaavan roolin yhdessä Laura Lehtisen kanssa. Lisäksi hän on toiminut hankkeen ulostuloissa esiintyjänä ja kirjoittajana. Muutoin hän työskentelee tanssitaiteen vapaalla kentällä tanssitaiteilijana ja -pedagogina. Heikkilä on kiinnostunut erityisesti avoimista, kysyvistä ja hauraista taiteellisista prosesseista, joissa on tilaa dialogisille kohtaamisille, erilaisiin liikemaailmoihin syvälle sukeltamiselle sekä aistien herkistymiselle. Viime vuosina hän on keskittynyt töissään pohtimaan tanssitaiteen yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia rakentaa sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestäviä prosesseja. Yhteiskuntaluokkiin liittyvistä valtahierarkioista hän kiinnostui maisteriopintojensa aikana, jolloin hän havahtui oman toimijuutensa vaikuttuvan ei-akateemisessa perheessä kasvamisesta monella eri tasolla