Heli Keskikallio on Lapin metsien keskellä kasvanut, työläissuvusta tuleva koreografi-tanssitaiteilija-pedagogi. Hänen työnsä liikkuvat aistisuuden, tuntujen ja välisyyksien parissa pohtien ekologisia kysymyksiä ruumiillisena ajatteluna ja jatkuvasti muotoutuvina sekä hajoavina suhteina. Tällä hetkellä häntä pohdituttavat myös taiteellisen toiminnan rakenteelliset kysymykset sekä yhteisöllisyyden mahdollisuus yksilöä korostavassa kilpailuympäristössä. Korkeakouluopintojensa alussa Keskikallio havahtui eri taustaisuuksien kulttuurieroihin ja opetteli uuden, taiteellis-akateemisen kielen sekä tapakulttuurin, joita hän ei vieläkään ihan koe osaavansa. Nykyään hänen ruumiillisessa kokemusmaisemassaan risteilevät työläinen ja akateemikko sekä maalainen ja kaupunkilainen, useimmiten iloisesti kömpelönä sekamelskana.