Ilva, Ira. 2021. Järkevää työtä – Teollisuustyöntekijöiden kokemuksia työn mielekkyydestä. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto.