Jokinen, Eeva; Venäläinen, Juhana & Vähämäki, Jussi. 2015. ”Johdatus prekaarien affektien tutkimiseen.” Prekarisaatio ja affekti, toim. Jokinen, Venäläinen & Vähämäki. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimus, 7–30.