Kunttu, Eveliina. 2022. ”Ei tää elämä oo pelkkää työntekoa” – Tapaustutkimus työajan lyhentämisen kokeilusta sosiaalialalla. Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.