Lahdenperä, Soile. 2018. ”Uuden tanssin kaikuja.” Postmoderni tanssi Suomessa? toim. Niko Hallikainen ja Liisa Pentti. Kinesis 9. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 147–160. Saatavilla https://taju.uniarts.fi/bitstream/handle/10024/7112/Kinesis_09.pdf.