Rajahalme, Kaisa. 2022. Suhteellisen turvallinen tila: Kehosuhtautumisesta, kollektiivisuudesta ja nautinnosta. Teatteritaiteen maisterin kirjallinen opinnäyte. Esittävän taiteen lavastuksen koulutusohjelma, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. URN:NBN:fi-fe2022081255319.