Rauhala, Lauri. 2014/1983. Ihmiskäsitys ihmistyössä. Gaudeamus: Helsinki.