Roos, J. P. 2013. ”Taistelusta yhteistoimintaan. Pierre Bourdieu hyvinvointivaltion puolustajana.” Teoksessa Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.) Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 135–149.