Salami, Minna. 2021 [2019]. Aistien viisaus. Helsinki: Kustantamo S&S. 2. Painos.