Salminen, Veli-Matti. 2009. ”Pääoman lajit ja resurssiverkostot.” Teoksessa Erot ja eriarvoisuudet: Paikallisen elämän rakentuminen, toim. Matti Siisiäinen ja Leena Alanen. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Yliopistopaino, 143–144.