Tolonen, Tarja. 2008. ”Yhteiskuntaluokka: menneisyyden dinosauruksen luiden kolinaa?” Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli, toim. Tarja Tolonen, 8–16. Tampere: Vastapaino.