Suomen taidetanssin historiaa

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 57

Suomen taidetanssin historiaa

Anne Makkonen

 
tanssi-kansi

Johdanto

Suomen taidetanssin historiaa nettioppimateriaali jakautuu kahteen eri tyyliseen osaan. Ensimmäinen osa (luvut 1–8) ovat kronologinen historiallinen katsaus Suomen taidetanssin historiaan 1800-luvulta 1980-luvulle, joka toimitin jo […]
Sep 25, 2014 / Add Comment
Kuvaelma Kevään herääminen 1900-luvun vaihteessa Helsingissä. [Teatterimuseon arkisto]

1
Ennen kuin kaikki alkoi

Länsimaisen taidetanssin kehitys alkoi Italian ja Ranskan hovien saleissa 1500- ja 1600-luvuilla. Ensimmäinen ammattitanssiryhmä perustettiin Pariisin oopperaan vuonna 1672. Tähän verrattuna suomalaisen taidetanssin historia on […]
Sep 23, 2014 / Add Comment
Maggie Gripenberg [Teatterimuseon arkisto]

2
Ensiaskeleet 1900-luvun alku

1900-luvun alussa lisääntyneet ulkomaalaiset tanssivierailut ja ensimmäiset kotimaiset taidetanssinäytökset alkoivat enenevässä määrin herättää kiinnostusta taidetanssiin. Myös taidetanssi haluttiin osaksi kansallista kulttuuria. Taidetanssin piiriin luettiin baletti, karakteritanssi […]
Sep 23, 2014 / Add Comment
Joutsenlampi 1. Näytös, 1922 [L. Brännlund, Suomen Kansallisoopperan arkisto]

3
Perustetaan kansallinen baletti 1916—1945

Suomalaisen Oopperan esitysten tanssikohtausten koreografiasta ja esittämisestä olivat vastanneet 1910-luvulla tanssitaiteilijat Maggie Gripenberg ja Toivo Niskanen sekä heidän oppilaansa. Näin ollen Oopperan tanssikohtauksien lajeina olivat […]
Sep 23, 2014 / Add Comment
Ella Eronen, Helvi Salmisen Opiston näytös 1927 [Helander, Teatterimuseon arkisto]

4
Vapaan tanssin kurkotus 1910—1950

Suomalainen vapaa tanssi on osa varhaista keskieurooppalaista modernia tanssia eli Ausdruckstanzia (= ilmaisutanssi). Vapaan tanssin vaikutteet tulivat pääosin saksalaisista tanssi- ja liikuntakouluista. Keski-Euroopassa 1900-luvun alussa kehittynyt […]
Sep 23, 2014 / Add Comment
Bahtshisarain suihkulähde, keskellä Margaretha von Bahr, koreografia Rostislav Zaharov, ensi-ilta Oopperassa 1956 [Tv-Kuva/Tuomi, Suomen Kansallisoopperan arkisto]

5
Balettimallia idästä 1945—1979

Balettimestari Alexander Saxelin johtamaa Suomalaisen Oopperan balettia kohtasi vuonna 1946 jälleen uusi kriisi. Lähes koko balettikuoro jätti oopperan jatkuvien palkkariitojen vuoksi. Useat tanssijat siirtyivät Ruotsiin. […]
Sep 23, 2014 / Add Comment
Bernardan talo, koreografia Mats Ek, ensi-ilta Oopperassa 1980 [Kari Hakli, Suomen Kansallisoopperan arkisto]

6
Baletin ovet aukeavat länteen 1980-luvulla

Modernismi alkoi näkyä vahvemmin Kansallisbaletin näyttämöllä 1980-luvun alussa. Modernismia otettiin ohjelmistoon eri ajoilta ja eri tanssilajeista. Vladimir Pankovista tuli Kansallisbaletin johtaja vuonna 1981, silloin päättyi pitkä […]
Sep 23, 2014 / Add Comment
Huuto, koreografia (1984) ja tanssi Jorma Uotinen [Esa Hytönen]

8
Moderni tanssi ammatiksi 1970—1980-luvut

Suomalaisen tanssin kenttä monipuolistui 1970-luvulla. Suomen Kansallisbaletti sai rinnalleen muutamia pienempiä modernin tanssin ammattilaisryhmiä. Keskeisenä ryhmien perustamisen motiivina oli työpaikkojen luominen tanssijoille. Merkittävimpiä 1970-luvulla perustetuista […]
Sep 21, 2014 / Add Comment
Minun nimeni on -projekti alkanut 2012, Zodic [Enni Kömmistö]

10
Monimuotoista lähihistoriaa

Oppimateriaalin viimeisessä  luvussa tulevat esille Suomen tanssitaiteen nykyiset perusrakenteet, instituutiot ja erilaiset toimijat sekä taloudelliset ja määrälliset volyymit. Suurin osa tanssitaiteilijoista toimii niin sanotulla vapaalla […]
Sep 19, 2014 / Add Comment