Lotta Suomi on helsinkiläinen tanssitaiteilija (tanssit. maist.), joka on syntynyt Joutsenossa 1980-luvulla autonasentajan ja tarjoilijan perheeseen. Luokkataustansa hän kokee moninaisena sekä ristiriitaisena. Tällä hetkellä Lotta identifioituu duunariksi, jolla on akateemista ulottuvuutta. Akateeminen suuntautuneisuus on herännyt erityisesti tanssitaiteen kautta, jossa hyvin arkipäiväiset ja toisaalta myös hyvin erityiset ruumiilliset kokemukset houkuttelevat liittymään jäsenneltyihin keskusteluihin. Tällaisissa diskursseissa Lottaa kiinnostaa juuri sanallisen ja sanattoman ruumiin kokemuksen yhteissointi. Luokkahankkeessa työskentely on auttanut Lottaa hyväksymään identiteettinsä moneuden, mikä samalla kasvattaa ylpeyden ja yhteiskunnallisen toimijuuden kokemusta. Lotta on aloittanut Luokkahankkeen parissa työskentelyn 2019 ja toimii hankkeessa tanssija-esiintyjänä sekä kirjoittajana.