Virva Talonen työskentelee freelancer-koreografina, -esiintyjänä ja -kirjoittajana. Hän on alun perin kotoisin Kaarinasta, meren ääreltä. Hänen luokkataustaansa luonnehtii yhtäältä vahvan ruumiillisen työn tekemisen ja työntekijyyden kulttuuri ja toisaalta yksinyrittäjyys, luokkasiirtymät sekä akateemisuus riippuen siitä, kummasta sukujuuresta asiaa katsoo. Tästä välimaastosta Talonen tarkastelee taiteellisessa työskentelyssään sellaisia ruumiillisia signaaleja ihmisyydestä, jotka ilmenevät hitaasti ja salaa – kuten herkkyyttä, keskeneräisyyttä tai ulkopuolisuutta. Taloselle luokkaisuus on ajassa muuttuva, sukupolvien välissä kulkeva huokoinen tila, johon on mahdollisuus aina luoda uudenlainen suhde tästä hetkestä käsin.