Sanna Tirkkonen on tanssiva filosofian tutkija ja kirjoittaja. Työssään hän tarttuu usein ilmiöihin, joille on vaikea löytää sanoja: toiseuden ja kuulumattomuuden kokemuksiin, outoihin ja jännitteisiin ilmapiireihin sekä yhteiskunnallisiin, vallankäyttöön liittyviin teemoihin. Luokkahankkeessa Tirkkonen on pohtinut, mikä henkilökohtaisissa, ruumiiseen piirtyneissä muistoissa voi olla yhteistä ja jaettua. Hän on tutkinut erityisesti, minkälaisiin tunteisiin ja tuntemuksiin työryhmän tuottamat eleet ja liikkeet ovat yhdistyneet. Samalla hänelle on ollut tärkeää sanoittaa uusia työskentelytapoja sekä purkaa tunteille, eleille ja liikkeille annettuja yhteiskunnallisia ja henkilökohtaisia merkityksiä.