Ahmed, Sara 2018 [2004]. Tunteiden kulttuuripolitiikka. Suom. Elina Halttunen-Riikonen. Tampere: niin&näin.