Ryynänen, Max. 2021. ”Inkluusio, eksluusio.” Yhteinen kritiikki, toim. Backström, Heidi. Helsinki: SARV – Suomen arvostelijain liitto ry.