Anttila, Eeva. 2022. ”Dialogisuus.” Teoksessa Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, toim. Eeva Anttila. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja. 58. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Haettu 28.02.2023. disco.teak.fi/anttila/dialogisuus.