Buber, Martin. 1993. Minä ja sinä. Suom. Jukka Pietilä. Porvoo: WSOY.