Ernaux, Annie. 2008. Vuodet. Suom. Lotta Toivanen. Gummerus: Helsinki.