Junnilainen, Lotta. 2019. Lähiökylä – Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta. Helsinki: Vastapaino.