Aho, Janette. 2017. Työväenluokkaisen äidin koulu(tus)valintadiskurssit ja niihin sisältyvä toimijuus. Pro gradu -tutkielma, Kasvatustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. Haettu 5.1.2023. https://blogs.helsinki.fi/kupoli-unit/files/2018/03/Gradu-Janette-Aho2.pdf.