Kahma, Nina. 2011. Yhteiskuntaluokka ja maku. Väitöstutkimus Sosiaalitieteen laitos, Helsingin yliopisto. Helsinki: Unigrafia. Haettu 27.2.2023. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/27503/yhteisku.pdf.