Karttunen, Sari. 2018. Mitä yhteistä on yhteisötaiteella ja fasilitoinnilla? Kysymyksiä yhteisöllisen taidetoiminnan filosofis-metodologisesta perustasta. Cuporen työpapereita 7. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Haettu 18.01.2023. www.cupore.fi/images/tiedostot/tyopaperit/sari_karttunen_mita_yhteista_on_yhteisotaiteella_ja_fasilitoinnilla.pdf.