Knif, Leena. 2021. Moninainen kuvis: Osallisia tiloja, tasa-arvon tekoja, taiteella tiedettyä toimijuutta. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.