Lempiäinen, Kirsti. 2018. ”Luokkasensitiivisyys.” Teoksessa Feministisen pedagogiikan ABC: Opas ohjaajille ja opettajille, toim. Anu Laukkanen, Sari Miettinen, Aino-Maija Elonheimo, Hanna Ojala ja Tuija Saresma, 35–36. Tampere: Vastapaino.