Louis, Eduard. 2019. Ei enää Eddy. Suom. Lotta Toivanen. Helsinki: Tammi.