Kähkönen, Lotta; Mannevuo, Mona & Pajala, Mari. 2012. ”Televisiomaku paljastaa yhteiskuntaluokan? Luokan tutkimuksen metodologisia haasteita.” Sosiologia 49:4, 335–341.